Ministarstvo za socijalnu politiku, zdavstvo, izbjegla i raseljena lica BPK podjelilo higijensko prehrambene pakete stanarima kolektivnih centara - Goražde PRESS

Breaking

18. 12. 2017.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdavstvo, izbjegla i raseljena lica BPK podjelilo higijensko prehrambene pakete stanarima kolektivnih centara

Posredstvom Međunarodne nevladine organizacije „Sprofondo“ Italija sa sjedištem u Sarajevu, Asocijalcija Regina della Pace iz Holandije nedavno je donirala značajnu količinu higijenskih i prehrambenih artikala JU „Domu  za stara i iznemogla lica“ Goražde, dječijem vrtiću „SOS Kinderdorf“ i Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Jedan dio ovih paketa iz Direkcije robnih rezervi Ministarstvo za socijalnu politiku, zdavstvo raseljena lica i izbjeglice proteklog vikenda distribuiralo je socijalno ugroženom stanovništvu koji borave u kolektivnim centrima „Podhranjen“ i „Belvedere“ dok je podjela ovih paketa nastavljena i danas za stanare kolektivnih centara „Balkan 1“ i „Balkan 2“. Podjeli paketa prisustvovala je i resorna ministrica Sabira Bešlija.Prema njenim riječima, distribucija paketa za ostale stanare kolektivnih centara na prostoru BPK Goražde će se nastaviti tokom mjeseca decembra, a uzimajući u obzir da je prilikom podjele konstatovano da se nekoliko porodica nije nalazilo na spisku, Ministarstvo će nastojati da i za te porodice obezbijedi ovu pomoć.Goražde PRESS / Vlada BPK

Stranice