„Nama je Goražde na srcu puno bliže nego što je to u kilometrima“ - Goražde PRESS

Breaking

23. 09. 2016.

„Nama je Goražde na srcu puno bliže nego što je to u kilometrima“

Novoimenovani direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i njegov zamjenik Amir Kočo danas su boravili u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Cilj posjete bili su i razgovori s kantonalnim zvaničnicima o planiranim projektima unaprjeđenja sektora okoliša na području ovog kantona, te obilazak lokaliteta na području BPK-a na kojima su do sada realizovani projekti iz oblasti zaštite okoliša koje je finansirao federalni Fond.

Na sastanku koji je ovom prilikom organizovan sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, a kojem su prisustvovali delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Sanel Mušović, predsjedavajuća Skupštine BPK-a Goržade Aida Obuća, premijer BPK-a Goražde Emir Oković, ministri za privredu i socijalnu politiku Meho Mašala i Damir Dučić, poslanik u Skupštini BPK-a Muradif Kanlić i direktor JP Bosansko-podirnjske šume Kenan Kanlić, predstavnici Fonda informisani su o ranije realizovanim projektima i prioritetnim potrebama u oblasti zaštite i unaprjeđenja okoliša na području BPK-a.

Premijer Emir Oković iskazao je zahvalnost, te istakao izuzetno dobru saradnju s federalnim Fondom, u okviru koje su podržani vrijedni projekti iz oblasti energetske efikasnosti, ali i druge aktivnosti u domenu zaštite životne sredine u BPK Goražde.

– U potpunosti smo sigurni da će ta saradnja biti na istom, a svakako i većem nivou. U uvodu je prezentovano sve ono što je dosad urađeno i to je onaj dio gdje BPK ima određene rezultate. Znamo da se u zadnje vrijeme jako puno govori o energetskoj efikasnosti, a to je nešto što je u BPK zaista vidljivo i na samom terenu – kazao je premijer.

Direktor Fuad Čibukčić iskazao je opredjeljenje Fonda da i u narednom periodu nastavi sa aktivnostima zaštite i unaprjeđenja okoliša, te rješavanja brojnih problema iz ove oblasti na području cijele FBiH. On je ovom prilikom istakao da je Fond u protekle tri godine na području BPK-a Goražde sufinansirao projekte u ukupnoj vrijednosti od 1,2 miliona KM, te ocijenio da će se ova saradnja u narednom periodu nastaviti.

– Nama je Goražde na srcu puno bliže nego što je to u kilometrima i mi, u ovom trenutku, smo razgovarali o nekoliko desetina projekata koji će zapravo biti intenzivirani približavanjem BiH Evropskoj uniji. Naravno, bit ćemo u mogućnosti da zajednički apliciramo za određena pristupna sredstva – kazao je Čibukčić.

Osim o projektima energetske efikasnosti, s dosta pažnje razgovarano je i o pitanjima zaštite životne sredine, među kojima se, kao centralno, ističe pitanje zbrinjavanja otpada.

– U dijelu okoliša, neizostavno je postojala potreba da se govori i o odlaganju otpada unutar BPK, jer znamo da smo suočeni sa velikim brojem divljih odlagališta i da još ne postoji sistemsko rješenje ovog problema – istakao je premijer Oković.

On je kazao da su na sastanku prezentovane informacije stručnjaka koje govore o određenoj neusaglašenosti planiranog rješenja deponije za ovo područje, te je istaknuto da je Fond ponudio svoju stručnu podršku s ciljem pronalaska odgovarajućeg rješenja u pogledu zbrinjavanja otpada koje mora biti usklađeno sa EU standardima.

I ostali učesnici sastanka iskazali su zahvalnost na dosadašnjoj podršci Fonda za zaštitu okoliša u rješavanju problema u području zaštite životnog okoliša u ovom kantonu, te ukazali na prioritetne probleme koje bi u narednom periodu trebalo riješiti.

Tako je, uz ranije pomenuti problem izgradnje deponije o kojem je na sastanku govorila i predsjedavajuća Aida Obuća i projekte prečišćavanja otpadnih voda na lokalitetu „Pobjede“ o kojima je govorio ministar Meho Mašala, bilo govora i o potrebi zaštite i unaprjeđenja šuma na ovom prostoru, te nastavku projekata izrade toplih fasada u javnom sektoru radi uštede energije.

S tim u vezi dogovoreno je da predstavnici BPK-a Goražde u saradnji sa sve tri lokalne zajednice sačine listu prioritetnih projekata koje bi trebale biti predmet realizacije u narednom periodu.

U zank zahvalnosti za dosadašnju podršku direktoru Fonda uručen je prigodan poklon.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su nakon sastanka posjetili i neke od lokacija na kojima su realizovani projekti u čijem finansiranju je učestvovao sam Fond, među kojima je i prostor industrijske zone „Pobjeda“ na kojem je realizovan projekt izgradnje prečiščivača otpadnih voda.


bpkg.gov.ba

Stranice