Počeli pregovori o usuglašavanju Kolektivnog ugovora u oblasti srednjeg obrazovanja na području BPK-a Goražde - Goražde PRESS

Breaking

22. 09. 2016.

Počeli pregovori o usuglašavanju Kolektivnog ugovora u oblasti srednjeg obrazovanja na području BPK-a Goražde

Proces pregovora o postupku usuglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti srednjeg obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Zakonom o radu FBiH počeli su danas, 21.09.2016. godine.

Usvajanjem općeg kolektivnog ugovora na nivou Federacije Bosne i Hercegovine stekli su se uvjeti za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora. Pregovori za oblast srednjeg obrazovanja su započeti na nivou Federacije BiH, a isto usklađivanje se paralelno vodi na nivou kantona.

U procesu pregovora sudjeluju ovlašteni predstavnici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zajedno sa resornim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damirom Žugom i pregovarački tim Kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja BPK-a Goražde.

Održano je niz radno konsultativnih sastanaka, a zvanični pregovori započeti su danas, 21.09.2016. godine (srijeda).

Dosada su održana dva sastanka, a pregovori se nastavljaju sutra (petak 23.09.2016. godine) na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.


bpkg.gov.ba

Stranice