Potpisan Ugovor o rekonstrukciji krovova i fasada potkrovnih stanova u ul. Titova, M. Drljevića i J. Duhovića - Goražde PRESS

Breaking

16. 09. 2016.

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji krovova i fasada potkrovnih stanova u ul. Titova, M. Drljevića i J. Duhovića

Danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji krovova i fasada objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkrovnih stanova u ulicama Titova, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu.

Ugovore su potpisali premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, u ime investitora  i direktor GPD „Drina“ d.d. Goražde Hajrudin Vlajčić, u ime izvođača radova.

Prema riječima premijera Okovića, riječ je o finaliziranju aktivnosti koje su najavljene još ranije, a koje su proistekle iz Sporazuma o podjeli potkrovnih stanova u ulicama Titova, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića između BPK-a Goražde i Općine Goražde kao obaveza prema stanarima.

– Znamo da je na ovim objektima nekada ranije bilo nadziđivanja i da ti radovi nikada u potpunosti nisu privedeni kraju. To se uklapa u sve naše ideje uljepšavanja tog dijela grada i posvetili smo fokus tom lokalitetu budući da idemo i u rekonstrukciju ulice Meha Drljevića, u smislu izrade asfaltne podloge i trotoara – kazao je premijer.

On je izrazio očekivanja da će radovi biti okončani u što skorijem roku, kao i da će Općina Goražde krenuti sa realizacijom planiranih aktivnosti sa svoje strane, kako bi se zaokružile aktivnosti na uređenju potkrovnih stanova u pomenutim ulicama.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 359.742,38 KM, a sredstva za realizaciju ugovora, koja su najvećim dijelom namjenska sredstva, planirana su u Budžetu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Sami stanari nemaju nikavih obaveza u vezi s realizacijom ugovora.

– Obavljeni su sastanci sa kućnim savjetima, dogovorena je dinamika i način izvođenja radova i ono što je jako bitno jeste da ćemo na ovaj način pomoći onim ljudima koji kod svake ozbiljnije kiše imaju prokišnjavanje u svojim stanovima – istakao je premijer Emir Oković.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković, koji se ukratko osvrnuo na naredne aktivnosti Ministarstva u vezi s realizacijom ovog ugovora.

– Čim izviđač radova GPD „Drina“ uđe u izvođenje radova, mi ćemo krenuti sa ostalim aktivnostima koje se tiču pribavljanja same upotrebne dozvole od Općine Goražde. U tom pogledu, mi smo već kao Ministarstvo pribavili atest elektroinstalacija i mislim da neće biti nikakvih problema da Komisija, formirana od strane nadležne službe Općinske Goražde izađe na teren i čim budemo imali krovove i fasade, izda svoje mišljenje na osnovu kojeg ćemo dobiti i upotrebnu dozvolu – kazao je resorni ministar i istakao da nakon ovoga slijedi uknjižavanje stanova u zemljišne knjige.

Ovom prilikom istaknuta su očekivanja da će radovi, ukoliko to dozvole vremenski uvjeti, biti završeni u roku od 25 dana, kao što je predviđeno ugovorom.


bpkg.gov.ba

Stranice