Predstavnici općine Goražde i udruženja Oboljelih od dječije paralize i distrofije učesnici Međunarodne konferencije u Bonu - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

27. 09. 2016.

Predstavnici općine Goražde i udruženja Oboljelih od dječije paralize i distrofije učesnici Međunarodne konferencije u Bonu - FOTO

U periodu od 11. - 17. septembra u njemačkom gradu Bonu održana je Međunarodna konferencija za predstavnike 8 zemalja koje se nalaze u procesu tranzicije spram Europske unije, odnosno predstavnici 44 lokalne zajednice koje dolaze iz Bjelorusije, Moldavije, Makedonije, Albanije, Srbije, Crne Gore, Kosova i BiH. Jedan od predstavnika naše zemlje bila je i Općina Goražde i predstavnici Udruženja oboljelih od dječije paralize i distrofije Goražde.

U ime načelnika Općine Goražde dr.sci. Muhameda Ramovića pomenutoj konferenciji prisustvovao je njegov pomoćnik Sanid Zirak koji je govoreći o boravku u Njemačkoj istakao – ''U periodu od 11. – 17. septembra u Bonu je održana trodnevna konferencija za predstavnike osam zemalja koje se nalaze u procesu tranzicije spram Evropske unije odnosno za predstavnike 44 lokalane zajednice iz tih osam zemalja. U pitanju su Bjelorusija, Moldavija, Makedonija, Albanija, Srbija, Crna Gora, Kosovo i BiH. Konferencija je organizirana sa tim ciljem da predstavnici ovih lokalnih zajednica iz ovih osam zemalja u svojim lokalnim zajednicama urade strategije održivog razvoja, a da te strategije održivog razvoja korespondiraju sa globalnim startegijama razvoja UN-a i EU. Njemačka je u tom dijelu lider unutar Europske unije i ona već ima uspostavljenu tu partnersku saradnju sa lokalnim samoupravama iz ovih osam zemalja. To što je vrlo bitno istaći je da smo mi nakon te konferencije u Bonu otišli kod naših dugogodišnjih prijatelja u Geru gdje smo sa gradonačelnicom Gere gđom. Violom Han potpisali određeni vid protokola o implementaciji prioritetnih projekata koji su uglavnom iz domena lokalne samouprave, komunalne saobraćajne infrastrukture, to podrazumjeva sanaciju liftova u objektima u domenu javnog sektora, zatim zvučnih semafora na glavnim raskrsnicama u gradu, kao i projekte iz domena socijalne inkluzije i zaštite okoliša. Dakle sve su to neki ciljevi koji u sklopu naših strategija trebaju korespondirati sa tim globalnim ciljem održivog razvoja. Vrijednost tih projekata je nekih 1.500 000,00 eura, s tim da treba naglasiti da 80% tih sredstava ide Općini Goražde, 20% Geri. Izvor tih sredstava je Agencija za saradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova Savezne republike Njemačke, jer oni imaju određena značajna finansijska sredstva upravo za ove namjene. To je jedan izvor, a drugi izvor su pretpristupni fondove EU, za zemlje koje se nalaze u procesu pristupanja EU. Ono što je bitno naglasiti jeste da će predstavnici grada Gere krajem oktobra, odnosno početkom novembra posjetiti našu općinu, gdje ćemo još konkretnije i preciznije definisati određene  konkretne korake na implementaciji određenih projekata.''Zahavaljujući projektima koji su dogovoreni prilikom boravka u Njemačkoj olakšat će se život ljudi sa poteškoćama naglasila je Mirsada Ćulov predsjednica Udruženja oboljelih od dječije paralize i distrofije Goražde – ''Ta saradnja grada Gere konkretno sa našim udruženjem traje već dugi niz godina i ona se nadam nastavlja i u budućnosti. Ono što  najviše raduje jeste da je iskazan interes da smo dobili obećanje da će se finansirati jedan dio projekta koji se odnosi na uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno za uklanjanje svih ivičnjaka, postavljanje zvučnih semafora i da ćemo ugraditi nekoliko liftova u ključnim zgradama. Iskreno se radujemo da će se ovaj projekat realizovati i da ćemo imati grad pristupačan za sve.''


gorazde.ba

Stranice