U toku radovi na ugradnji poliesterskog bunara u okviru projekta navodnjavanja - Goražde PRESS

Breaking

29. 09. 2016.

U toku radovi na ugradnji poliesterskog bunara u okviru projekta navodnjavanja

Općina Goražde već neko vrijeme aktivno učestvuje u projektu rekonstrukcije i razvoja modernih sistema za navodnjavanje,  a koji zajednički realizuju entitetska ministarstva, predstavnici lokalnih zajednica, te mjesnih zajednica. Pripremu i realizaciju ovog projekta prati Svjetska banka koja je jedan od glavnih investitora.

Riječ je o projektu koji se provodi na nivou BiH i sredstva su namjenjena za razvoj i modernizaciju 10 sistema navodnjavanja - po pet za Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Ovo je prvi put da Svjetska banka daje podršku BiH u oblasti navodnjavanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 40 miliona američkih dolara, od čega je za Federaciju BiH iznosi oko 22 miliona dolara. Treba naglasiti da je Općina Goražde zajedno sa Općinom Foča u FBiH učesnik ovog projekta.

Projektom su obuhvaćene četiri mjesne zajednice i to MZ Osanica (Gunjevići), MZ Sadba (Kolovarice), MZ Vitkovići (Ahmovići i Kodžaga polje) i MZ Hubjeri (Hubjeri i Kazagići), te Cvilin (Općina Foča u F BiH). Ukupna vrijednost projekta je preko 3 miliona  KM  za ovo područje koje obuhvata Općinu Goražde i Foča u FBiH.

Općina Goražde na čijem području će najvećim dijelom biti uspostavljen pomenuti sistem jedan je od učesnika projekta, a danas je načelnik Općine Goražde dr. sci. Muhamed Ramović sa saradnicima  posjetio mjesnu zajednicu Vitkoviće, tačnije naselje Kodžaga polje, gdje su u toku radovi na ugradnji poliesterskog bunara u okviru projekta navodnjavanja.

Završetkom ovog projekta će najviše koristi imati građani pomenutih mjesnih zajednica koji rade i žive od poljoprivredne proizvodnje, što je i sam cilj projekta kazao je načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović.


gorazde.ba

Stranice