Goraždu je potrebna narodna kuhinja - Goražde PRESS

Breaking

29. 01. 2017.

Goraždu je potrebna narodna kuhinja

Centar za socijalni rad BPK Goražde uskoro će pokrenuti inicijativu da u Goraždu bude otvorena narodna kuhinja, kao trenutno najpotrebniji dio sistema socijalne zaštite najugroženijih stanovnika.

Prema riječima direktora Elvira Praša, to je proces u koji je potrebno ući što prije, jer procjene govore da bi usluge narodne kuhinje koristilo više od 150 građana.

– Mnogo ljudi na dnevnoj osnovi dolazi ovdje i traži hranu i ogrijev, mnogo njih traži i pelene za odrasle ili djecu. Mi nemamo planirana sredstva za te svrhe, niti nas zakon na to obavezuje, ali nas obavezuje naša ljudskost. Često nam neki naši privrednici izlaze u susret, „Bosansko – podrinjske šume“ doniraju određenu količinu ogrijeva za te ljude. U dosta slučajeva praktično prosimo i drva, i hranu, kontaktiramo sve koji mogu pomoći, a čak su nam ljudi donosili i svoje priloge. Obrate se nama, jer imamo potpunu evidenciju i vjeruju našoj procjeni kome je najpotrebnije kupiti nešto. Ali sve to je privremenog karaktera – kaže Prašo.

Socijalna pomoć nije dovoljna za preživljavanje, a među najugroženijima su i osobe sa invaliditetom koje, na prvi pogled, imaju solidna primanja, ali nakon što kupe potrebne lijekove i ostalo što im je potrebno, te plate račune, žive na ivici gladi.

Narodna kuhinja bi bila namijenjena upravo takvim osobama, kao i onima starije životne dobi, što će biti tema sastanka sa predstavnicima resornog Ministarstva, nevladinih organizacija, „Merhameta“ i drugih, na kojem bi se razgovaralo o najpovoljnijem modelu rada i finansiranja kuhinje, kao i distribucije hrane do udaljenijih područja.

Ranije inicijative da u Goraždu bude otvorena javna kuhinja često su opstruirale vlasti i pojedini političari koji smatraju da bi tako nešto štetilo imidžu grada.

- Mislim da je puno važniji život i zdravlje tih ljudi nego ugled grada i bilo šta drugo. Prioritet bi nam trebali biti ti ljudi i njihove osnovne egzistencijalne potrebe bez obzira na sve ostalo – ističe Prašo.


Avaz

Stranice