Novim uputstvom ministrice Milićević budžet BPK Goražde umanjen za 200.000 KM - Goražde PRESS

Breaking

10. 01. 2017.

Novim uputstvom ministrice Milićević budžet BPK Goražde umanjen za 200.000 KM

Vlasti u BPK Goražde nisu se stigle "odmoriti" ni od konsolidacije prošlogodišnjeg budžeta, a po povratku na posao dočekalo ih je novo uputstvo federalne ministrice finansija Jelke Milićević o pripadnosti javnih prihoda, na osnovu kojeg je koeficijent sa dosadašnjih 1,709 posto umanjen na 1,693 posto.

To će dodatno usložniti projekcije budžeta za 2017. godinu jer će njegovom primjenom BPK Goražde u ovoj godini biti uskraćen za dodatnih 200.000 KM.

Uputstvo koje je Milićević donijela na temelju preliminarnih rezultata popisa u prošloj godini rezultiralo je umanjenjem prihoda po osnovu indirektnih poreza u kantonalnom budžetu za 3,2 miliona KM. Kantonalnim vlastima predstoji težak posao usvajanja novog budžeta koji je sve "mršaviji".

"Mi smo i prošle godine ovim uputstvom bili oštećeni i ono je nepovoljno za naš kanton jer je ponovo došlo do smanjenja koeficijenata. Naravno da će ovo otežati sam način izrade budžeta za 2017. godinu, kako lokalnih zajednica, tako i budžeta kantona koji još uvijek nismo uradili čekajući uputstvo i usvajanje budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, kojim su planirana grant sredstva od 12.000.000 KM. Prema nezvaničnim informacijama, za naš kanton će to biti blizu 4,5 miliona KM u ovoj godini", izjavio je Nudžeim Džihanić, ministar finansija BPK Goražde.

Uputstvo je, za razliku od prethodnog, doneseno na temelju zvaničnih rezultata popisa te broja stanovnika BPK Goražde. Koeficijenti su smanjeni općinama Foča i Pale u FBiH, dok je Općini Goražde neznatno uvećan koeficijent, što, tvrde u Ministarstvu, i ne znači mnogo s obzirom na činjenicu da je u prošloj godini ova općina bila oštećena za 700.000 KM te su bili smanjeni i transferi viših nivoa vlasti.

"Mi ćemo se potruditi da putem naših predstavnika u Domu naroda Paralmenta Federacije BiH utječemo na to da dođe do izmjene ovog uputstva, kao i da se ministrici Federalnog ministarstva finansija i premijeru Federacije BiH sugeriše na to da imaju više senzibiliteta prema ovom kantonu koji u svom sastavu ima i dvije nerazvijene lokalne zajednice te općinu Goražde koja je u malo boljoj poziciji u odnosu na njih, iako je i ona oštećena prilikom raspodjele grant sredstava s viših nivoa vlasti", ističe Džihanić.

Uz 3,2 miliona KM manje u prošloj i 200.000 KM u novoj godini te neizvjesnim iznosom federalnog granta, 2017. godina za BPK Goražde ne donosi optimizam.


Klix.ba

Stranice