Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza po novom koeficijentu bit će manje za 200.000 KM - Goražde PRESS

Breaking

05. 01. 2017.

Ostvarenje prihoda od indirektnih poreza po novom koeficijentu bit će manje za 200.000 KM

Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nudžeim Džihanić održao je danas press konferenciju na kojoj je govorio o novom koeficijentu za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Naime, ministrica finansija Federacije BiH Jelka Milićević donijela je “Uputstvo o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2017. godinu“ po kojem su umanjeni koeficijenti o raspodjeli za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, na osnovu kojeg je koeficijent sa dosadašnjih 1,709 % umanjen na 1,693 %.

Prema riječima ministra finasija Nudžeima Džihanića, ostvarenje prihoda od indirektnih poreza  po ovom novom koeficijentu bit će manje za 200.000 KM u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

„Mi smo i prošle godine ovim Uputstvom bili oštećeni i ono je nepovoljno za naš kanton jer je ponovo došlo do smanjenja koeficijenata. Naravno da će ovo otežati sam način izrade Budžeta za 2017.godinu, kako lokalnih zajednica, tako i Budžeta za Bosansko-podrinjski kanton Goražde koji još uvijek nismo uradili čekajući na ovo Uputstvo i na usvajanje  Budžeta Federacije BiH za 2017.godinu, kojim su planirana grant sredstva od 12.000.000 KM. Prema nezvaničnim informacijama, za naš kanton će to biti oko 4,5 miliona KM u ovoj 2017. godini“ – kazao je on.

Istaknuto je da je ovim Uputstvom i ove godine došlo do umanjenja koeficijenata u općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno u općinima Foča FBiH i Pale FBiH te da neznatno povećanje koeficijenta za općinu Goražde neće biti od velikog značaja s obzirom na činjenicu da je u 2016. godini općina Goražde bila oštećena za 700.000,00 KM  te su bili smanjeni i transferi od viših nivoa vlasti.

Kako ističe ministar finansija, ovo Uputstvo za 2017. godinu urađeno je na osnovu zvaničnih podataka o popisu stanovništva te broju stanovništva koji Bosansko-podrinjski kanton Goražde ima.

„Mi ćemo se potruditi da putem naših predstavnika u Domu naroda Paralmenta Federacije BiH utječemo da dođe do izmjene ovog Uputstva, kao i da se ministrici Federalnog ministarstva finansija i premijeru Federacije BiH sugeriše na to da imaju više senzibiliteta prema Bosansko-podrinjskom kantonu koji u svom sastavu ima i dvije nerazvijene lokalne zajednice te općinu Goražde, koja je u malo boljoj poziciji u odnosu na ove dvije općine, iako je i ona oštećena prilikom raspodjele grant sredstava s viših nivoa vlasti“ – riječi su ministra Džihanića.

Uzimajući u obzir da je smanjenje koeficijenta u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu rezultiralo umanjenjem prihoda od PDV-a, i da je dovelo u pitanje izvršavanje Ustavom predviđenih nadležnosti, ovo dodatno smanjenje za 200.000 KM u 2017. godini produbljuje probleme u kojima se Bosansko-podrinjski kanton nalazi.


bpkg.gov.ba

Stranice