Sindikat radnika uposlenih u zdravstvu za područje BPK odgovorio na saopćenje ministra Dučića - Goražde PRESS

Breaking

22. 01. 2017.

Sindikat radnika uposlenih u zdravstvu za područje BPK odgovorio na saopćenje ministra Dučića

Na saopćenje ministra zdravstva BPK Goražde Damira Dučića, koje smo objavili jučer, danas je reagiralo Predsjedništvo Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde. Inače, danas je treći dan štrajka u zdravstvenim ustanovama na prostoru ovog kantona, a u nastavku vam donosimo saopćenje sindikata.

"Nažalost, ponovo su naši ljekari, medicinske sestre, tehničari i svi ostali zaposleni u zdravstvenom sistemu prinuđeni da se štrajkom bore za svoja prava. I, kao i bezbroj puta do sada, vladajuće strukture su posegnule za lošom starom praksom kojom pokušavaju da u medijima stvore sliku nas kao neradnika koji se stalno bune, a ništa ne rade", navodi se u saopćenju Predsjedništva.

U nastavku saopćenja podsjeća se na hronologiju dešavanja pred početak generalnog štrajka.

"Ono što je suština i što javnost mora znati je to da se nakon mukotrpnih i dugotrajnih pregovora između pregovaračkog tima Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstva FBiH i Vlade FBiH i vlada svih kantona, pa tako i BPK, došlo do teksta ispregovaranog i usaglašenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području FBiH na koji je Vlada BPK bila u obavezi po članu 182. Zakona o radu dati svoju saglasnost. Međutim, niti nakon više od 100 dana nakon parafiranja granskog kolektivnog ugovora i niza sastanaka, Vlada BPK nije bila spremna na kompromis niti je imala bilo kakav prijedlog za postizanje bilo kakvog rješenja. Tek nakon zvanične najave štrajka i po zakonu obaveznog formiranja Mirovnog vijeća, čija je uloga da u roku od pet dana pokuša približiti stavove partnera u socijalnom dijalogu, Vlada BPK po prvi put je stavila svoj prijedlog na "pregovarački sto". Na drugom sastanku smo približili stavove i kada se očekivalo da će se na trećem sastanku, koji je bio održan na posljednji peti dan Mirovnog vijeća, postići toliko očekivani dogovor, Vlada je promijenila kurs i dostavila sasvim izmijenjeni prijedlog koji nije bio na tragu kompromisa, a koji je vrijeđao dostojanstvo čovjeka, obmanuo radnike u zdravstvu nudeći im i manja prava od onih koji su imali, a ono što je najvažnije za naglasiti je da je isti bio u suprotnosti sa Zakonom o radu", kaže se u saopćenju.

Sindikat uposlenih u zdravstvu BPK smatra da je Vladi BPK bilo sasvim svejedno da li će do štrajka doći ili ne.

"U svom obraćanju ministar je pogrešno informisao javnost da sindikat zdravstvenih radnika traži povećanje satnice za 2,35, što apsolutno nije tačno jer sindikat u svojim zahtjevima traži minimalnu satnicu od 2,35 koja je defnisana u granskom kolektivnom ugovoru na nivou FBiH, a na koji je svoj paraf stavio i sam ministar kao ovlašteni pregovarač ispred Vlade BPK. Nadalje, ministar bi morao znati da se fond ne puni samo iz plata zaposlenih već da doprinose na platu plaćaju i poslodavci bilo da su iz realnog ili javnog sektora. Ono što je evidentno je to da u Zavodu zdravstvenog osiguranja nikada nije bilo više novca što su potvrdile i same izmjene i dopune finansijskog plana ZZO za 2016.godinu. Naime, planirani su prihodi u iznosu od 15,4 miliona KM, a ostvareni 15,9 miliona. Ako uporedimo sa 2007. godinom, od kada se plate nisu povećale niti za jedan fening, budžet fonda je povećan sa 8,5 miliona na 16 miliona uz činjenicu da je stanovnika sve manje i manje, a stopa zaposlenosti u porastu", kaže se u saopćenju.

Predsjedništvo Sindikata dodaje da za trend odlaska stanovništva i ljekara nije odgovoran sindikat, već isključivo Vlada i politika koju provode.

"Navodi ministra da sindikat želi smanjiti esencijalnu listu i time ugroziti položaj pacijenata je apsolutno netačan. Ono što sindikat želi i na šta odavno upozorava je to da se esencijalna lista mora urediti na način na koji bi se izbjegle malverzacije koje su, nažalost, itekako prisutne. Ako govorimo o troškovima liječenja van kantona koji su itekako previsoki, moramo naglasiti da za takvo stanje punu odgovornost snosi Vlada BPK koja je u proteklom periodu pokazala da nema viziju i da ne želi ulagati u zdravstvo na području BPK, a prije svega u bolnicu. Čak štaviše, žalosno je što ministar kao rješenje vidi ukidanje KB Goražde koja je nosilac zdravstvene zaštite na području BPK. Podsjećamo da je KB nastala iz ratne bolnice, a koja je, kako svi znamo, dala ogroman doprinos na očuvanju ovih prostora, kako u ratnom tako i u postratnom periodu, te prijeti otpuštanjem 80 radnika što je pomalo čudno i kontradiktorno ako uzmemo u obzir svakodnevna nova zapošljavanja u bolnici koje Vlada sprovodi preko menadžmenta ustanove. Sindikat je već početkom 2015. upozoravao i dostavio dopis Vladi da se prestane sa novim zapošljavanjima kada smo tražili i smjenu menadžmenta", stoji u saopćenju.

Predsjedništvo Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK pita ministra zna li da su u štrajku sve zdravstvene ustanove na području BPK, a ne samo bolnica, pošto je u svom saopćenju bio fokusiran na bolnicu.

"Pomalo je licemjerno koristiti populaciju penzionera i spominjati ih u cilju prikupljanja jeftinih poena jer za njihovo socijalno stanje, koje je katastrofalno, snosi odgovornost Vlada, a ne zdravstveni radnici. Zdravstveni radnici odlično znaju kako je biti bolestan i kako pružiti adekvatnu zaštitu i njegu tim ljudima, za razliku od ministra i Vlade koji su dozvolili da isti preživljavaju sa 320 KM penzije. Predsjedništvo Kantonalnog sindikata snažno demantuje  navode u kojima ministar kaže kako je bio žrtva ucjene od strane predsjednika sindikata te da je to bio razlog prekida pregovora. Naime, radi se o neviđenoj izmišljotini gospodina ministra Damira Dučića te ovom prilikom odgovorno tvrdimo da niti u jednom trenutku to nisu bili zahtjevi sindikata. Također, odbacujemo sve moguće političke konotacije. Stavovi predsjednika sindikata koje je zastupao prilikom učestvovanja na Mirovnom vijeću su stavovi predsjedništva i svih uposlenih u zdravstvu, a nikako ne njegovi lični. Pošto je ministar intelektualno potcijenio radnike zaposlene u zdravstvu napominjući da su izmanipulisani od strane pojedinca, ovom prilikom ga pozivamo da se u utorak 24.01.2017. u 14 sati obrati svim 'izmanipulisanim radnicima' i otvori im oči", ističu u saopćenju članovi Predsjedništva Sindikata.

Pozivaju ministra da podnese ostavku, koju je pominjao, kako bi na njegovo mjesto došao neko iskusan, sposoban i odgovoran.

"Jedino u čemu se slažemo je da ćemo sutra i Vi i mi biti penzioneri, možda i bolesni, ali prije svega obični građani, gospodine ministre, i da ćemo šetati ulicama ovoga grada, neko uzdignute, a neko pognute glave", zaključuje se u saopćenju.Avaz

Stranice