Upućen poziv za prekid štrajka u zdravstvu i nastavak pregovora - Goražde PRESS

Breaking

23. 01. 2017.

Upućen poziv za prekid štrajka u zdravstvu i nastavak pregovora

Danas je održan sastanak Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kojem je razmatrana aktuelna situacija povodom generalnog štrajka zdravstvenih radnika na području BPK-a Goražde.

Cilj sastanka bio je da se razmotre okolnosti zbog kojih je došlo do štrajka, te ponudi doprinos za rješavanje nastale situacije.

Uzimajući u obzir činjenicu da je pružanje zdravstvenih usluga pitanje od općeg društvenog značaja, Ekonomsko-socijalno vijeće zaključilo je da štrajk u oblasti zdravstva nije primjeren, te da može imati negativne posljedice na zdravlje svih građana, a time i radnika u privredi i drugim djelatnostima iz čijih doprinosa se finansira zdravstvo.

Nakon obavljenih razgovora, Ekonomsko-socijalno vijeće usvojilo je zaključak kojim se sindikat zdravstvenih radnika poziva da odmah  prekine štrajk, te da sindikat i Vlada nastave pregovore s ciljem rješavanja spornih pitanja i postizanja kompromisa kako bi se stanje u oblasti pružanja zdravstvenih usluga što prije normalizovalo.


bpkg.gov.ba

Stranice