Realizacija UNICEF Programa unaprijedit će socijalnu i dječiju zaštitu u općinama u sastavu BPK-a Goražde - Goražde PRESS

Breaking

14. 03. 2017.

Realizacija UNICEF Programa unaprijedit će socijalnu i dječiju zaštitu u općinama u sastavu BPK-a Goražde

Predstavnici Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pomoćnik načelnika općine Foča u FBiH Nihad Hadžiahmetović održali su danas sastanak sa voditeljicom programa socijalne zaštita u UNICEF-u BiH Selmom Kazić.

Naime, sastanak je organizovan s ciljem uspostavljanja saradnje za unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja je utemeljena na UNICEF Programu koji se provodi s ciljem unaprjeđenja socijalne zaštite i inkluzije djece i njihovih porodica, uključujući i implementaciju projekta „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanje djece od porodica“.

Osnovni cilj ovog programa jeste da se osigura da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od razdvajanja od porodica i djeca sa teškoćama u razvoju, imaju ista prava i isti status kao i druga djeca u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je da UNICEF Program značajan fokus ima na sektor zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja, dok su aktivnosti uglavnom fokusirane na djecu sa smetnjama u razvoju te da je on u proteklih deset godina, koliko se i primjenjuje u BiH,  unaprijedio usluge socijalne zaštite i inkluzije djece i njihovih porodica u 45 općina u BiH.

Ono što predstoji u narednom periodu jeste da se potpiše Protokol o saradnji između resornog Ministarstva, općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i UNICEF-a, nakon čega će se formirati Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju, što je jedan od prvih koraka u vezi s provedbom ovog programa.


Vlada BPK

Stranice