Sjednica Skupštine prekinuta nakon što nije usvojen dnevni red - Goražde PRESS

Breaking

13. 03. 2017.

Sjednica Skupštine prekinuta nakon što nije usvojen dnevni red

rije usvajanja dnevnog reda za 22. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zatražene su izmjene i dopune dnevnog reda.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Muradif Kanlić (SBB) predložio je da se u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o izboru stalnih i privremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde, dok je premijer BPK Goražde Emir Oković predložio da se na dnevni red dodaju nacrti Budžeta BPK Goražde i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković predložio je tehničke izmjene u okviru pete tačke dnevnog reda koja se odnosi na donošnje Akcionog plana za provedbu Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina, na način da se doda period važenja Akcionog plana 2017-2018. godina.

Nakon prijedloga poslanika Suada Došla (SDP) da se predložene izmjene dnevnog reda ne prihvate, poslanik Adis Agović (SDA) zatražio je u ime Kluba poslanika SDA da se prije izjašnjavanja o dnevnom redu odobri pauza u trajanju od pola sata.

U raspravi o dnevnom redu učestvovao je i poslanik Rasim Mujagić (Novi pokret) koji je predložio da se sjednica prekine te je, u ime Zajedničkog kluba poslanika Stranke dijaspore i Novog pokreta, zatražio novu pauzu.

Po završetku druge pauze, na zahtjev predsjednika Kluba poslanika Stranke za bolje Goražde Asima Radeljaša, odobrena je treća pauza u trajanju od pola sata.

Odmah poslije ove uslijedila je i četvrta pauza, koju je, u ime Kluba poslanika SDP-a, zatražio predsjednik Kluba Suad Došlo.

Peta pauza, u ime Kluba Srba, odobrena je na zahtjev poslanice Daliborke Milović (LS), dok je šesta pauza odobrena na traženje predsjednice Zajedničkog kluba poslanika DF-a i A-SDA Edite Velić.

Nakon ove pauze i poslovničkih intervencija poslanika Asima Radeljaša (Stranka za bolje Goražde) i Rasima Mujagića (Novi pokret) kojima je zatražen prekid današnje sjednice, te poslovničke intervencije poslanika Muamera Omanovića (SBB) u okviru koje se pozvao na član 81. stav 3. Poslovnika Skupštine u vezi s odobravanjem pauza, predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća (SDA) odobrila je, na zahtjev pet poslanika u Skupštini predvođenih poslanikom Almirom Rašidovićem (BPS – „Sefer Halilović“) sedmu pauzu u trajanju od pola sata. Istovremeno, ona je najavila da će uputiti zahtjev za davanje auteničnog tumačenja pomenutih odredbi Poslovnika na narednoj sjednici Skupštine.

Sve pauze, osim posljednje, obrazložene su potrebom konsultovanja odredbi Poslovnika Skupštine i Ustava BPK Goražde koje se tiču uvrštavanja materijala na dnevni red današnje sjednice.

Nakon sedme pauze, zahtjev za odobravanje osme po redu pauze uputio je, u ime pet poslanika u Skupštini, poslanik Jasmin Haznadar (BPS – „Sefer Halilović“).

Po isteku osme pauze, Skupština se izjasnila o zahtjevima za uvrštavanje u dnevni red Prijedloga odluke o izboru stalnih i privremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde, Nacrta Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu i Nacrta zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu koji nisu dobili potrebnu većinu.

Prijedlog za tehničku ispravku tačke dnevnog reda ministra za urbanizam, prostorno uređenje o zaštitu okoline je usvojen.

Nakon ovoga, Skupština se izjasnila o predloženom dnevnom redu za današnju sjednicu koji nije usvojen, zbog čega je donesena odluka o prekidu sjednice.Vlada BPK

Stranice