Uskoro realizacija dva značajna projekta u Goraždu - Goražde PRESS

Breaking

24. 07. 2019.

Uskoro realizacija dva značajna projekta u Goraždu


U Gradskoj upravi Grada Goražda danas su potpisana dva ugovora za značajne projekte koji uskoro slijede u fazu realizacije.

Riječ je o ugovorima o ustupanju radova na sanaciji stambenih zgrada u naselju Vitkovići i ustupanju radova na sanaciji krova Gradske dvorane.

Vrijednost prvog ugovora koji se odnosi na sanaciju zgrada u naselju Vitkovići iznosi 132.407,73 KM, a rok za završetak radova je 90 dana, dok je vrijednost drugog ugovora koji se odnosi na sanaciju krova Gradske dvorane 173.429,33 KM gdje je rok za završetak radova, također, 90 dana.
Goražde PRESS

Stranice