Grad Goražde učešćem u novim aktivnostima opravdava posjedovanje BFC certifikata kao povoljno poslovno okruženje za ulaganje i nove investicije - Goražde PRESS

Breaking

19. 12. 2017.

Grad Goražde učešćem u novim aktivnostima opravdava posjedovanje BFC certifikata kao povoljno poslovno okruženje za ulaganje i nove investicije

U organizaciji NALED-a i GIZ-a proteklog vikenda u Beogradu održan je Info dan „Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva u BFC SEE opštinama i gradovima„ sa područja zapadnog Balkana koje posjeduju BFC certifikat.

Cilj konferencije je bio predstavljanje inicijativa i mogućnosti za kreiranje ambijenta za javno-privatni dijalog u BFC SEE gradovima i općinama. Teme o kojima se diskutovalo tiču se korišćenja razvojnih fondova/programa EU zemalja (develoPPP.de), zatim predstavljanje novog modela kojim će se kompanije iz certifikovanih gradova i opština staviti u privilegovan položaj prilikom apliciranja na ovakve fondove, kao i kakva je uloga samih gradova i opština u ovom razvojnom procesu.

Ovo je po prvi put da certifikovane općine i gradovi imaju priliku da svojim kompanijama omoguće pristup ovom Fondu. Uslovi koje kompanije trebaju ispuniti jeste da je vlasništvo kompanije 25 % iz zemalja EU ili da vlasnik kompanije posjeduje pasoš neke od članica EU. Projektna ideja će se razvijati u partnerstvu sa tehničkim sekreterijatom BFC SEE u Federaciji BiH, lokalnom zajednicom i kompanijom. Maksimalni iznos koji se može aplicirati je 400.000,00 eura od čega vlasnik kompanije ulaže 50 % ukupne vrijednosti projekta.

Pomenutoj konferenciji u Beogradu prisustvovali su i predstavnici Grada Goražda, gdje je dogovoren zajednički sastanak koji će se uskoro organizovati sa tehničkim sekreterijatom BFC SEE u Fedraciji BiH i zainteresovanim kompanijama na kojem će se razgovarati o korišćenju razvojnih fondova/programa EU zemalja odnosno dostupnom DeveloPPP programu.Goražde PRESS / Grad Goražde

Stranice