Počinje prva faza na izgradnji kolektora otpadnih voda - Goražde PRESS

Breaking

14. 09. 2016.

Počinje prva faza na izgradnji kolektora otpadnih voda

Općinu Goražde danas je posjetila delegacija ambasade Republike Češke u BiH koju su činili konzul Olga Zdralkova, Anesa Terza Vuković koordinator za razvojnu saradnju, te Štepan Šantruček ispred Češke razvojne agencije. Oni su se ovom prilikom susreli sa načelnikom Općine Goražde dr.sci. Muhamedom Ramovićem i njegovim saradnicima. Tema sastanka bio je projekat izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići-Goražde-Novo Goražde. Naime, Općina Goražde aplicirala je sa ovim projektom prema Češkoj ambasadi i projekat je naišao na razumjevanje.

Riječ je o veoma bitnom projektu kazao je u izjavi načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović:''Još jedan gorući problem koji ima Općina Goražde jeste izgradnja kolektora sa prečistačem na potezu Vitkovići-Goražde-Novo Goražde. Naime, po ugovoru iz 1991. godine u sporazumu koji je potpisan sa HE Višegrad  jasno je stavljena obaveza HE Višegrad  koji treba da ispuni prema ovoj lokalnoj zajednici, a to je sufinansiranje ovog projekta. HE Višegrad treba da finansira ovaj projekat sa 40%, a ostalo 60% Agencija za vodno područje slivova rijeke Save, Agencija za vode RS, Novo Goražde i Općina Goražde. Tako da smo mi aplicirali Ambasadi Češke i Razvojnoj agenciji Češke i evo naišli na razumjevanje i projekat nam je prošao. Prva faza koju radimo u narednom periodu jeste izrada studije koja se mora uraditi i oni će to finansirati. Evo danas na licu mjesta ćemo i obići ove lokacije, Nakon toga počinje druga faza i učešće Ambasade Republike Češke  u ovom projektu će biti sigurno izuzetno veliko, jer su oni do sada u nekoliko općina u BiH sličan projekat proveli i finansirali. Jako nam je drago i evo smo na dobrom putu da u 2017. godini ovaj projekat se sigurno ili počinje realizirati  ili u potpunosti završi.''

Štepan Šantruček iz Češke razvojne agencije ističe kako su ovo projekti koji imaju prioritet: ''Mi smo kao Češka razvojna agencija dobili projektni prijedlog od Opštine Goražde koji je odobren od Češke Razvojne agencije i od strane Ambasade Republike Češke u Sarajevu. Sad smo došli da pričamo o ovom projektu, da razgovaramo o tome na koji način bismo mogli da to napravimo. Mislimo da u prvoj fazi ovog projekta mogli bismo da napravimo studiju izvodljivosti kako bismo dobili sve podatke i onda bismo odlučili na koji način bismo mogli riješiti ovaj problem. Ovaj projekat je dosta skup, mnogo sredstava treba da uložimo u ovaj projekat. Projekat će biti finansirano od strane HE Višegrad, Opštine Novo Goražde, Općine Goražde , ali mi ćemo sigurno učestvovati u ovom projektu, ali trenutno ne mogu da kažem koliko ćemo uložiti u ovaj projekat. Ovaj sektor voda i sanitacija je jedan od najprioritetnijih sektora Češke razvojne agencije u BiH koji i mislim da imamo vrlo dobra  isksutva sa nekim projektima. Npr. trenutno je u toku projekat rekonstrukcije prečistača  otpadnih voda u Gradačcu.''


gorazde.ba

Stranice