Donirano pet plazma televizora udruženjima i ustanovama na području BPK-a Goražde - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

07. 10. 2016.

Donirano pet plazma televizora udruženjima i ustanovama na području BPK-a Goražde - FOTO

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas je uručio televizore udruženjima i ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Riječ je o donaciji pet plazma televizora koje je Porezna uprava Federacije BiH oduzela prilikom inspekcijskog nadzora od sportskih kladionica širom Federacije BiH, a koji su putem Kantonalnog poreznog ureda Goražde predati Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Prema riječima resornog ministra Damira Dučića, televizore su dobili Crveni križ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde, Udruženje građana za pomoć mentalno retardiranim osobama BPK Goražde, JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, te  JU OŠ „Husein ef. Đozo.“

„Čelni ljudi Porezne uprave ponudili su ove televizore našem resornom ministarstvu kako bi ih dodijelili onim organizacijama i ustanovama koje zaista provode konkretne aktivnosti iz svog djelokruga rada na području našeg Kantona. Ovo je samo jedan vid naše saradnje i nadam se da će u narednom periodu biti još ovakvih aktivnosti“ – kazao je ministar Dučić.„Ovo je za nas zaista jedna vrijedna donacija. Televizor ćemo koristiti za različite aktivnosti. Prije svega, koristit će se u programima edukacije iz Prve pomoći, kao i u radu sa mladima prilikom održavanja različitih seminara i radionica. Što se tiče Ministrastva, mogu reći da mi zaista imamo odličnu saradnju i razumijevanje“ – kazao je sekretar Crvenog križa Emir Sarajlić.

Kako ističe direktorica JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Halida Kurtović, donacija televizora će biti od velikog značaja i koristi za ovu ustanovu.

„U ime škole, naših učenika, uposlenika i roditelja izražavamo veliku zahvalnost Vladi BPK-a Goražde i vama u resornom Ministarstvu koji ste odabrali našu školu za ovu donaciju. Korištenje televizora bit će od velike koristi za naše učenike koji pohađaju nastavu u tri smjene. Svakako, ova donacija će biti od velikog značaja i za nastavnike, jer smo u vremenu kada je potrebno održavati nastavu uz upotrebu savremenih pomagala“ – riječi su direktorice škole.


bpkg.gov.ba

Stranice