Prva zvanična posjeta direktorice međunarodne organizacije „Save the Children“ Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde - Goražde PRESS

Breaking

11. 10. 2016.

Prva zvanična posjeta direktorice međunarodne organizacije „Save the Children“ Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Direktorica međunarodne organizacije „Save the Children“ BiH Andera Žeravčić danas je bila u prvoj zvaničnoj posjeti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sastanku s resornim ministrom Damirom Žugom i njegovim saradnicama razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima koje su u saradnji sa ovom organizacijom realizovane na području BPK-a Goražde, kao i o budućim projektima.

Istaknuto je da se kvalitetno obrazovanje temelji na ishodima učenja, kao i da je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada jedan od strateških prioriteta u oblasti obrazovanja za period 2016-2018. godina.

Također, najavljen je i novi projekat u oblasti obrazovanja uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji će biti zasnovan na operacionalizaciji ishoda učenja za metematiku. Riječ je o novom, naprednijem konceptu koji se bazira na integriranju nauke, tehnike, informatike i matematike.

„Cilj je da ishode učenja u ove četiri oblasti djeca primjenjuju na što kvalitetniji način kako bi bili inovativniji i bolji. Drugi dio tog projekta će se odnositi za jačanje kompetencija podučavanja budućih nastavnika u ovim oblastima i radiće se direktno sa fakultetima koji pripremaju budući kadar  za ovu oblast“ – kazala je direktorica „Save the children“ Andrea Žeravčić.

Kako ističe direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota, održane edukacije za nastavnike, zasnovane na ishodima učenja, bile su od velikog značaja.

„Mi izražavamo zahvalnost vama i cijenimo sve ono što ulažete u naš obrazovni sistem. Mi sutra, u novim prostorijama, započinjemo sa trećom edukacijom za naše nastavnike. Pokazalo se da su naši nastavnici prihvatili sve ono što se govorilo na prethodnim edukacijama, te da to usvojeno znanje primjenjuju u svojoj sredini“ – kazala je ona.

„Save the Children,“ kao vodeća međunarodna organizacija u oblasti podrške djeci i zaštite njihovih prava u Bosni i Hercegovini, podržava implementaciju definiranih ishoda učenja koje je razvila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH (APOSO), te pruža podršku nadležnim obrazovnim ustanovama u usklađivanju nastavnih planova i programa sa integriranim ishodima učenja.

Resorni ministar danas je uručio zahvalnicu direktorici Žeravčić za dosadašnji doprinos organizacije „Save the Children“ u razvoju obrazovnog sistema u BPK Goražde.


bpkg.gov.ba

Stranice