Radovi na sanaciji sekundarne vodovodne mreže teku planiranom dinamikom - FOTO - Goražde PRESS

Breaking

12. 10. 2016.

Radovi na sanaciji sekundarne vodovodne mreže teku planiranom dinamikom - FOTO

U toku su radovi na sanaciji sekundarne vodovodne mreže i kanalizacione mreže u ulicama Meha Drljevića  i 1. slavne višegradske brigade u Goraždu.

Sufinansijer ovog projekta, čija je vrijednost 55.000 KM, je Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde, a izvođač radova je JKP „6.mart“ Goražde.

Projektom je planirana zamjena/sanacija postojeće vodovodne cijevi u dužini od 400 metara  u ulicama Meha Drljevića i 1. slavne višegradske brigade te zamjena/sanacija kanalizacione cijevi u dužini 50 metara u ulici 1. slavne višegradske brigade.Rok za realizaciju radova koji se, kako ističu predstavnici izvođača odvijaju planiranom dinamikom, je 30 dana.


bpkg.gov.ba

Stranice