U općini Goražde potpisani ugovori sa izvođačima radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže - Goražde PRESS

Breaking

12. 10. 2016.

U općini Goražde potpisani ugovori sa izvođačima radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže

U Goraždu je, potpsivanjem Ugovora o ustupanju radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže, počela realizacija velikog projekta koji je bio predmet planiranja, razgovora i rasprava u Općini Goražde unazad niz godina.

U pitanju je projekat čijom će realizacijom biti zamjenjene dotrajale cijevi zbog kojih je često dolazilo do kvarova, a samim tim i problema sa vodosnadbijevanjem, te će tako biti rješen dugogodišnji problem.

Ugovor je u ime Općine Goražde potpisao načelnik dr.sci. Muhamed Ramović, a u ime kompanija koje su izvođači radova firme „Bujice“ d.o.o. i „ORMAN“ d.o.o. direktori Ahmed Boloban i Orman Nijaz. Vrijednost potpisanih ugovora je 1.918.829,00 KM, a rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja u poslove.
Radove na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže na dionici ul. Maršala Tita, dionica „Gornji most - Buk, dionica Buk - Pobjeda, dionica Donji most izvodit će firma „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak, dok će radove na rekonstrukciji sekunadarne vodovodne mreže na dionicama Rezervoar Rasadnik - ul. Fočanska, dionica ul.Fočanska - Gornji most, dionica ulica Ferida Dizdarevića, zatim dionica od semafora Donji most do Energopetrol pumpe u ul. Muhidina Mašića Munje, dionica ul. Muhidina Mašića Munje i dionica u ul. Enesa Turkovića, kao i dionicama ul. Nurije Rašidkadića do kraja ulice 31. Drinske brigade i dionica naselje Zupčići izvoditi firma „Bujice“ d.o.o. Konjic.Pomenuti projekat finansira se veoma kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj kazao je u izjavi za medije načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović – ''Nakon što smo potpisali ugovore za realizaciju projekat puteva prema Ilovači i Beriču, zatim most u naselju Vitkovići, evo danas smo potpisali ugovore za posljednji projekat koji će se finasirati putem kreditnih sredstava od strane Saudijskog fonda za razvoj, a to je rekonstrukcija sekunadarne vodovodne mreže. Rječ je o dužini vodovodne mreže od 14 kilometara, s tim da imamo primarnu mrežu u dužini od 4 kilometra koju već djelimično radimo, ali ćemo od sredstava koja će nam ostati na prvoj sjednici novog saziva Općinskog vijeća Općine Goražde donijeti Odluku kojom će se ova sredstva preusmjeriti za pomenute radove na primarnoj mreži. Danas potpisani ugovori su vrijedni 1.918.829,00 KM, s tim što imamo i nadzor, zatim izradu projekta i to je negdje ukupno oko 2 miliona KM. Također, i u ovom projektu biće vraćen PDV na osnovu sporazum između BiH i Saudijske Arabije što nam je naravno drago. Sredstva ne idu preko Općine Goražde već Saudijski fond putem Ministarstva za finansije i trezor BiH tako da nam je i s te strane da kažem jedna olakšica. Danas smo potpisali ugovore kao što ste i vidjeli sa firmom iz Konjica i Kiseljaka, prošle su na tenderu, naravno ja bih volio da su prošle firme iz Goražda, ali ove su imali najpovoljniju ponudu i mi očekujemo da u roku od 90 dana od dana uvođenja u poslove završe svoje obaveze iz četiri LOT-a. Imamo do sada jako pozitivno iskustvo sa jednom od ovih firmi sa radovima na izgradnji obaloutvrda u Goraždu, gdje su izvršli radove na vrijeme i jako kvalitetno, a druga firma ORMAN poznata je u BiH kao uspješna firma tako da mislim da će ispoštovati i rokove i kvalitet, a sve će to pratiti nadzor, s kojima je sklopljen ugovor, kao i naši inžinjeri iz Općine koji će svakodnevno biti na terenu '' - rekao je Ramović.


Novina Glas Goražda

Stranice