Broj novoređene djece na području općine Goražde u blagom porastu - Goražde PRESS

Breaking

19. 01. 2017.

Broj novoređene djece na području općine Goražde u blagom porastu

Prema statističkim podacima u 2016. godini broj novorođene djece u blagom je porastu u odnosu na prethodne godine, a o podacima koji se tiču broja rođenih i umrlih, te broja vjenčanih izjavu za medije dala je menadžerica Centra za pružanje usluga građanima u Općini Goražde Behija Obarčanin koja je kazala – ''Što se tiče te informacije koja je jako bitna za našu Općinu Goražde prvo što je bitno da kažem da je po Zakonu o matičnim knjigama koji je donešen 2012. godine nadležnost za upis u matičnu knjigu rođenih na teritoriji F BiH se određuje prema mjestu prebivališta majke. Do sada je bilo  po mjestu  rođenja djeteta, a od sad po mjestu prebivališta majke. Ako majka nema prebivalište u F BiH, a djete je rođeno u F BiH, a ona ima npr. prebivalište u RS-u, djete se upisuje prema mjestu rođenja. Dakle u matičnu knjigu rođenih u Općini Goražde u 2016. godini i u mjesnim uredima Vitkovići, Sadba, Ilovača, Brzača i Berič je upisano 248 lica. Znači to su djeca rođena na teritoriji F BiH čije majke imaju mjesta prebivališta u Općini Goražde, djeca rođena u Goraždu, a čije majke imaju mjesto prebivališta u RS-u i djeca rođena u inostranstvu koja se upisuju u matične knjige i lica koja su stekla pravo na državljanstvo BiH po osnovu naturalizacije. U matičnu knjigu umrlih Općine Goražde i u mjesnim uredima Vitkovići, Sadba, Brzača, Ilovača i Berič u 2016. godini upisano je 321, znači u matičnu knjigu umrlih postoji novina po novom Zakonu iz 2012. godine, a to je da se umrili upisuju  prema posljednjem prebivalištu, dok su se prije upisivali prema mjestu smrti. Kada su u pitanju vjenčanja u 2016. godini bilo je 151 vjenčanje. Poređenja radi u 2015 je bilo 150.

Što se tiče podataka poređenih iz matične knjige rođenih 2007.  je rođeno 179 beba, a 2016. 248. Kada je u pitanju Matična knjiga umrlih 2007 . je bilo 250, a 2016. 321. umrlo lice.''


gorazde.ba

Stranice