Zdravstveni radnici u BPK Goražde sutra stupaju u generalni štrajk - Goražde PRESS

Breaking

19. 01. 2017.

Zdravstveni radnici u BPK Goražde sutra stupaju u generalni štrajk

Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu BPK Goražde donio je odluku o stupanju u generalni štrajk koji počinje sutra.U saopćenju za javnost obrazložili su da Mirovno vijeće ni nakon provedene procedure mirenja vezane za zaključivanje Granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području BPK Goražde nije usaglasilo stavove.

S obzirom da Vlada BPK Goražde i nakon niza održanih sastanaka i svih mogućih prijedloga, sugestija i konkretnih rješenja, nije imala sluha i ostala nijema na zahtjeve Sindikata, zdravstveni radnici su prinuđeni na ovakav korak traženja svojih zagarantovanih prava. Sindikat zdravstva ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno stanje koje bi moglo proizaći iz ovakve neodgovornosti Vlade BPK Goražde, koja nastoji urušiti zdravstveni sistem na području BPK Goražde", stoji u saopćenju za javnost.

Iz Sindikata poručuju da će se štrajk provoditi na radnim mjestima, uz isključivo obavljanje poslova iz Sporazuma koji su osnovne organizacije zaključile sa poslodavcima.

I kantonalni ministar zdravstva Damir Dučić, potvrđuje da sastanak Mirovnog vijeća nije donio očekivani dogovor između poslodavaca i sindikata u zdravstvu i Vlade BPK-a Goražde.

"Mi smo danas ponovo uputili novi prijedlog Kolektivnog ugovora našem sindikatu, gdje smo išli na satnicu 2,15, a sadašnja satnica je 2,00. Fond sati je ostao isti – 37,5 sati sedmično, odnosno 165 sati na mjesečnom nivou. Također, sve prinadležnosti koje su bile u dosadašnjem Granskom kolektivnom ugovoru su zadržane, osim minulog rada, gdje smo predložili da ide na 0,4 posto i noćni rad na 30% od osnovne plate", pojašnjava Dučić.

Dodaje da je svim zdravstvenim ustanovama na području BPK-a upućen zahtjev da, u skladu s ponuđenim parametrima, naprave simulaciju plaća uposlenih u zdravstvu, kako bi se vidjelo o kojem ukupnom povećanju sredstava se radi kako bi sindikat i Vlada ponovo razmotrili i eventualno prihvatili ponuđeni prijedlog.
Dučić tvrdi da je prema Općem kolektivnom ugovoru, moguće ugovoriti i nižu vrijednost satnice, s tim da ona ne smije biti niža od 1,65 KM.

"Opći kolektivni ugovor kazao je da, ukoliko Vlada ne može da ispoštuje 2,30 satnicu, da može ugovoriti i nižu stanicu. Dakle, mi smo išli na povećanje satnice sa 2,00 na 2,15, tako da smo u jednom dijelu udovoljili sindikatu", kaže Dučić.

On je podsjetio da su, do sada, Kolektivni ugovor za oblast zdravstva potpisali samo Kanton Sarajevo i, uz Aneks ugovora, Zeničko-dobojski kanton.Klix.ba

Stranice