Izgradnja ceste kroz BPK za Goražde više nije samo političko već životno pitanje - Goražde PRESS

Breaking

27. 01. 2017.

Izgradnja ceste kroz BPK za Goražde više nije samo političko već životno pitanje

Privredna komora BPK razmatrala je aktuelnu situaciju u vezi sa određivanjem trase autoputa Sarajevo – Beograd, te zaključila da ona treba proći kroz teritoriju Goražda. Za članove Privredne komore cestovno povezivanje Goražda nije više samo političko, već prvenstveno ekonomsko i životno pitanje.

– Ako se zaobiđe Kanton Goražde to će negativno uticati na daljnji privredni rast, zapošljavanje, te pogoršavanje demografske strukture. Podržavamo predstavnike naše vlasti i sve druge koji na bilo koji način mogu doprinijeti u lobiranju da taj put prođe kroz Goražde, jer u opticaju već vidimo i treću varijantu preko Loznice što bi značilo potpuno zaobilaženje Drine – istakao je predsjednik PKBPK, Dževad Terović.

Premijer BPK Goražde Emir Oković kaže da se Vlada obratila svim relevantnim institucijama da osiguraju da i Goražde i Podrinje, ovim projektom, konačno budu kvalitetnije povezani sa ostatkom BiH.

– Mi imamo argumente, pozivamo se na dokumente koji su ranije donešeni – Prostorni plan BPK, Strategiju transporta FBiH, Okvirnu strategiju prometa BiH, a u određenom smislu i Dejtonski mirovni sporazum, gdje u osnovnim obavezama stoji i putna komunikacija prema Goraždu. Intenziviraćemo aktivnosti, jer smo u fazi zaključivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije trase od Goražda do Hrenovice i Prače, za što je sa Kantonom Sarajevo obezbijeđen značajan dio sredstava. Taj projekat je odobrilo i Federalno ministarstvo izbjeglica, a imamo saglasnost i Ministarstva prometa i komunikacija FBiH – ističe Oković.

Podsjetimo, izgradnju dionice puta Hrenovica - Mesići, koja bi značajno skratila putovanje iz doline Drine ka Sarajevu i bila prohodna tokom cijele godine, prije četiri godine je zagovarao i aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović, ali i predstavnici lokalnih vlasti iz Pala, Prače i Goražda. Put kojim bi se izbjegli planinski prijevoji pružao bi se trasom nekadašnje uskotračne željezničke pruge, dolinom Prače i u njegovo proširivanje do sada su uložena značajna sredstva iz različitih budžeta. Tokom posjete ovoj dionici puta ministar Šarović je naglasio da je ovaj projekat u interesu države, entiteta i lokalnih zajednica. Ovu cestu u BPK Goražde sada vide kao dio budućeg auto – puta Sarajevo – Beograd, čija trasa treba biti određena u narednih mjesec dana.

Privredna komora BPK Goražde na današnjoj sjednici pozvala je Sindikat radnika uposlenih u zdravstvu da prekine štrajk, koji u ustanovama na području ovog Kantona traje već sedam dana. Nakon sjednice kojoj su, pored članova PK BPK, prisustvovali i predstavnici Vlade BPK, direktori ustanova, predstavnici Sindikata radnika u štrajku upućen je i poziv Vladi i Sindikatu da odmah sjednu za pregovarački sto i nađu najpovoljnije rješenje za obje strane u skladu sa objektivnim mogućnostima.

– Privredna komora će, u dogovoru sa našim organima i privrednim društvima, a ako do toga ne dođe, predložiti da se plaćanje doprinosa Fondu zdravstvenog osiguranja izvrši u obimu u kojem su nama i izvršene usluge. Ako su one reducirane, mi ćemo reducirati uplate doprinosa, ako su ukinute i mi ćemo obustaviti uplatu, a onda je to već vrlo ozbiljan problem – kazao je Dževad Terović.

U Sindikatu su začuđeni što se Privredna komora pitanjem štrajka, ali se nadaju da će takvi napori dati određene rezultate.

- Nije mi drago što već sedmi dan štrajka a Vlada se još uvijek nije udostojila da pošalje poziv Sindikatu. Naša je ponuda na stolu, ali još nema odgovora. S druge strane imamo pritisak od ovih udruženja i ostalih, a da ljudi i ne znaju šta je problem. Napominjem da mi, sem prava koja zahtijevamo granskim kolektivnim ugovorom, dužni smo da ispoštujemo i obaveze koje nam on nameće – kazao je predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK, Emir Baščelija.Avaz

Stranice