Profesionalna vatrogasna jedinica na usluzi građanima općine Goražde i okolnih općina - Goražde PRESS

Breaking

24. 01. 2017.

Profesionalna vatrogasna jedinica na usluzi građanima općine Goražde i okolnih općina

Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde (PVJ) uz podršku Općine Goražde, u proteklom periodu ostvarila je značajne rezultate u radu, što potvrđuju brojne uspješne intervencije na području općine Goražde, ali i cijele regije. PVJ konstantno teži ka osavremenjavanju svoje opreme kroz nabavku najsavremenijih materijala i pomagala, te čini svakodnevne napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od požara kao i od drugih nepogoda. Kada je u pitanju saradnja sa građanima ona je na najvećem nivou, a tu je i interventni broj 123 koji se koristi, a vatrogasci su u svako doba na raspolaganju da pruže pomoć građanima općine Goražde.

Budući da je 2016. godina završena uspješno danas smo u razgovoru sa v.d. starješinom PVJ Općine Goražde, Mustafom Gecom sumirali aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara u protekloj godini, kao i o trenutnom stanju u PVJ, njihovoj opremljenosti, te spremnosti da adekvatno intervenišu u slučaju potrebe i na taj nači zaštite živote i imovinu svih građana općine Goražde, ali i okolnih općina ukoliko to bude potrebno – „Mogu reći da smo bili u strahu kako ćemo izaći iz 2016. godine jer smo počeli prethodnu godinu sa velikim šumskim požarima. U toku mjeseca aprila isto tako bio je nedostatak vode u visinskim zonama pojedinih mjesnih zajednica, gdje smo vršili usluge dostave vode i sve smo to obavaljali pored naših redovnih poslova zaštite od požara. U protekloj godini uz vodstvo Općine Goražde na čelu sa Načelnikom nismo propustili ni jedan značajni datum, a da se nismo sjetili naših ljudi koji su dali svoj život za spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Imamo plan rada po kojem radimo kroz Službu civilne zaštite i u 2016. godini zahvaljujući Službi i Općini Goražde nikad nismo došli u situaciju da nam nedostaje materijalno tehničkih i sredstava koja su nam potrebna za rad.

Kada je u pitanju opremljenost PVJ počevši od motornih vozila imamo malo starija vozila ali održavanje se vrši redovno tako da možemo izaći u susret našim sugrađanima. Aktivnosti Općine Goražde na čelu sa Načelnikom su da u 2017. godini nabavimo jedno specijalno vatrogasno vozilo za što su sredstva obezbijeđena u Budžetu kroz Službu civilne zaštite, kao i zahvaljujući donatorima koji su također pomogli, te bi iskoristio priliku da se zahvalim svim javnim ustanovama, javnim preduzećima, zatim d.o.o. i d.d. koji su nam izašli u susret i doznačili neki vid donacije za nabavku pomenutog vozila.

Ono što još želim nagalsiti kada su u pitanju planovi za 2017. godinu jeste da smo uz saglasnost Općine Goražde 02.12.2016. godine osnovali Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Goražde koje će naravno povećati bezbjednost kada je u pitanju zaštita od požara, jer sa novim ljudstvom koje će biti pod komandom PVJ i koje će se staviti u svakom datom momentu na raspolaganje biće povećana sigurnost naših sugrađana.''


gorazde.ba

Stranice