Službe Civilne zaštite Općine Goražde tokom 2016. godine imale pune ruke posla - Goražde PRESS

Breaking

10. 01. 2017.

Službe Civilne zaštite Općine Goražde tokom 2016. godine imale pune ruke posla

Osim što su službe u sastavu Civilne zaštite Općine Goražde u 2016. godini imale pune ruke posla, službe su također u znatnoj mjeri i opremljene tokom prošle godine.

Stanje u sistemu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Goražde tokom 2016. godine bilo je na zadovoljavajućem nivou. Intervencija je bilo ali bez najtežih posljedica, bez ljudskih žrtava.

2016. godina bila je i teška za Jedinice Civilne zaštite Općine Goražde, uspijeli su ugasiti dva velika požara na lokaciji Hubjera, na svu sreću nije bilo ljudskih žrtava ili nekih drugih prepreka. U ovom slučaju Profesionalna vatrogasna jednica Goražde odgovorila je svom zadatku, i još jednom pokazala spremnost da reaguje u bilo kojem momentu u slučaju vanrednih situacija.

Tokom čitave godine bile su i brojne padavine, i ulične vode koje su u samom gradu predstavile dosta problema, jedinice službi Civilne zaštite Općine Goražde i tu su spremno reagovale i bile prisutne.

Službe jedinica Civilne zaštite Općine Goražde spremno su dočekale i januar u 2017. godini. Službe za čiščenje odradile su dosta svog angažmana na terenu i stalno prate situaciju na području lokalne zajednice.

I ako ih prati određeni broj problema tokom izlaska na teren u danima velikih minusa jedinice spremno odgovore svom zadatku.

Prošle godine jedinice su u znatnoj mjeri opremljene novom opremom, a u 2017. godini u planu je nabavka novog vatrogasnog vozila.

Jedinice u sastavu Civilne zaštite Općine Goražde na čelu sa svojim Komandantom Štaba uvijek su spremne da odgovore svom zadatku u slučaju vanrednih situacija na području lokalne zajednice.Goražde PRESS

Stranice