Seminar za imame i glavne imame sa područja Muftiluka goraždanskog - Goražde PRESS

Breaking

10. 02. 2017.

Seminar za imame i glavne imame sa područja Muftiluka goraždanskog

U srijedu, 08. februara 2017.godine, u Islamskom kulturno-obrazovnom centru u Goraždu održan je seminar za imame i glavne imame Muftiluka goraždanskog u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, realiziranom u saradnji sa Muftijstvom goraždanskim.

Seminaru su prisustvovali imami i glavni imami medžlisa Islamske zajednice Čajniče, Foča, Goražde, Rogatica, Rudo, Ustikolina i Žepa, a prisutnima su se obratili muftija goraždanski Remzija-ef. Pitić, direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret-ef. Abdibegović, te njegovi saradnici dr. sci. Enses-ef. Svraka, mr. Meho-ef. Šljivo i Bahrudin-ef. Čolo.

Muftija goraždanski Remzija-ef. Pitić poželio je dobrodošlicu i uspješan rad učesnicima seminara, a potom govorio o specifičnostima Muftijstva goraždanskog, te izazovima sa kojima se u svom radu susreću imami i glavni imami ovog prostora, posebno na području Republike Srpske. Govorio je i o uspješnim aktivnostima realiziranim u 2016.godini, posebno se osvnuvši na već tradicionalnu Hafisku mukabelu, koja se uči već nekoliko godina, a u okviru koje goraždanski hafizi utorkom poslije akšama ili jacije uče jedan džuz Kur'ana, poslije kojeg se pristunim džematlijama vaz-i nasihatom sa ćursa obraća muftija goraždanski ili neko od imama, te Dane mekteba, koji su u 2016.godini okupili sve polaznike mekteba Medžlisa Islamske zajednice Goražde i njihove muallime, a kojima je svečano obilježen završetak mektebske godine.

Direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret-ef. Abdibegović govorio je o dobroj saradnji sa Muftijom goraždanskim, a potom kratko predstavio Upravu i njene odjele: Odjel za džemat, imama i razvoj vjerskog života, Odjel za hatabet, vaz, iršad i misijsko djelovanje, Odjel za brak i porodicu, Odjel za mektebsku nastavu i mlade, te Odjel za posebne vjerske programe. Rekao je da je upoznat sa posebnostima ovog prostora i posebnim izazovima sa kojima se susreću imami ovog prostora. Pozvao je prisutne da seminar shvate kao priliku za razgovor i razmjenu iskustava. Govorio je važnosti afirmacije značajnih datuma, poput Dana džamija i Dana mekteba. Istakao je potrebu za izvjesnim promjenama u pristupu određenim pitanjima, uvjetovanim izmjenjenom društvenom strukturom, te govorio o načinima kojima se dolazi do promjena, razvrstavši ih u dvije skupine: promjene koje dolaze iznutra i one koje su nametnute izvana. Za prve je  rekao da su znak zrelosti, odgovornosti i spremnosti da se suoči sa novim izazovima, te da se dešavaju sa ljubavlju, a za druge da su nametnute izvana, sa određenim pritiskom i bez ljubavi onih koji ih trebaju izvršiti. Rekao je da je seminar prilika i za upoznavanje sa određenim iskustvima prostora Muftiluka goraždanskog koja bi mogla biti korištana u drugim sličnim područjima naše zemlje. Na kraju je direktor Abdibegović govorio o pitanjima i izazovima sa kojima se cjelokupna Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini susreće u modernom vremenu, te procesima evropskih inegracija i procesu globalizacije.

Mr. Meho-ef. Šljivo govorio je o dosadašnjem radu Odjela za hatabet, vaz, iršad i misijsko djelovanje, na čijem je čelu. Spomenuo je normativni vakum za ovo područje i izazove sa kojima se na ovom polju odjel susreo u početku djelovanja. Rekao je da je odjel u prošloj godini pripremio Upustvo i kodeks za hutbu i hatibe, te da je ovih dana razgovarano sa glavnim imamima o pravilniku o vaizima i vaizama. Govorio je o aktivnostima u vezi sa pokretanjem YouTube kanala Islamske zajednice, kojim će obezbijediti pristupnost odgovarajućim sadržajima za korisnike ovog medija. Do ramazana bi, kako je rekao, tebao biti pripremljen priručnik za hatibe, sa relevantnim tekstovima koji tretiraju ovu oblast. Istakao je da je ovaj odjel zamišljen i formiran kao servis hatibima, imamima, muallimima i vaizima.Bahrudin-ef. Čolo, šef Odjel za džemat, imama i razvoj vjerskog života, govorio je o džematu, njegovoj važnosti i strukturi. Rekao je da je do sada u normativnim aktima Islamske zajednice džemat spominjan u svega nekoliko članova, nekada samo definirajući broj domaćinstava koji ga čine. Istakao je opredjeljenost da se na ovom polju učine iskoraci, uz polazište sa temelja ehli sunneta i džemata, hanefijske pravne škole i maturidijske akide. Govorio je o džematu u okviru kojeg se promoviraju i ostvaruju univerzalne i individualne vrijednosti. Rekao je da bi, kada govorimo o džematima, iste mogli svrstati u nekoliko grupa: urbane, ruralne, prigradske i povratničke, aktivne i pasivne, živuće i umiruće. Istakao je važnost džematskih odbora, te govorio o važnosti rasporeda obaveza unutar džematskog odbora, ali i džemata uopće, te važnosti definiranja uloga i računanja na resurse, posebno vrijeme, sa kojima članovi džematskog odbora raspolažu. Govorio je o individualnom i timskom radu u džematu.

Dr. Enes Svraka, šef Odjela za mektebsku nastavu i mlade, na početku svoga obraćanja istakao je da su predavači današnjeg seminara i sami djelovali u džematu, tj. bili imami ili glavni imami. Rekao je da su krajem 2015.godine intezivirane aktivnosti u vezi sa ocjenom adekvatnosti aktuelnog plana i programa rada mekteba, te da se kroz brojne razgovore i ankete došlo do zaključka da su nužne izvjesne izmjene, tj. da trenutna postavka mektebske nastave nije optimalna za današnje vrijeme. Govorio je o planu postavke mektebske nastave na tri nivoa: ibadet, kur’ansko pismo i ahlak, te smanjenju obima gradiva, budući da se dio sadašnjeg gradiva obrađuje u okviru nastave islamske vjeronauke u školama. Kao sljedeće korake najavio je proces usvajanja novog plana i programa mektebske nastave, a potom izradu udžbenika, a uporedo sa tim i rad na normativnim aktima. Dr. Svrka na kraju je govorio o uspješnim primjerima iz mektebske nastave u protekloj godini i prošlogodišnjoj zajedničkoj ekskurziji najuspješnijih polaznika mektebske nastave i njihovih muallima u Istanbul, koja je realizirana uz podršku Ureda za vjerske poslove Ambasade Republike Turske u Sarajevu i Predsjedništva vjerskih poslova – Diyaneta Republike Turske.

U drugom dijelu seminara učesnici su radili u tri grupe. U interaktivnim radionica obrađivane su teme: odlike aktivnog i pasivnog džemata, priprema hutbe i rad u kombiniranim mektebskim odjeljenjima. Zaključci sa radionica seminara u Goraždu i predstojećih seminara ovog ciklusa iz drugih muftijstva pomoći će boljem sagledavanju situacije na terenu i shodno tome iznalasku optimalnih rješenja u budućem trasiranju rada Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Druženje učesnika seminara nastavljeno je uz zajednički ručak koji je upriličen u Islamskom kulturno-obrazovnom centru u Goraždu. Ručku se pridružio i rukovodilac Ureda za zekat mr. Elnur Salihović, koji je prisutnima govorio o važnosti prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, te učincima ove aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je polučila brojne hajrate i, moglo bi se reći, očuvala Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Akcija u novije vrijeme već nadrasta samo potrebe Islamske zajednice i već je na usluzi mnogim potrebitim u našoj zemlji. Akcija prikupljanja zekata, kako je rekao mr. Salihović, pokazuje da je džemat živ i da se džematlije vežu za svoj džemat, čak i kada trenutno ne žive na području tog džemata, što je posebno vidljivo u povratničkim džematima. Na kraju obraćanja spomenuo je imena najuspješnijih imama u akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u 2016.godini na području medžlisa Islamske zajednice koji pripadaju Muftiluku goraždanskom, čestitao im, te se zahvalio svim imamima i drugim učesnicima aktivnosti prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra.

Seminar je završen zajedničkim klanjanjem podne-namaza u Kajserija-džamiji u Goraždu. Ocjenjen je vrlo sadržajnim i korisnim.


Islamska zajednica u BiH Rijaset

Stranice