Zvanična odluka o prekidu štrajka u zdravstvu trebala bi biti donesena u ponedjeljak, 6. febrauara 2017. godine - Goražde PRESS

Breaking

03. 02. 2017.

Zvanična odluka o prekidu štrajka u zdravstvu trebala bi biti donesena u ponedjeljak, 6. febrauara 2017. godine

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić danas je informisao javnost da je postignut načelni dogovor s Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstvenih radnika o prekidu generalnog štrajka u zdravstvu na području BPK-a Goražde.

Dogovor je postignut jučer u poslijepodnevnim satima, nakon što je održan sastanak između predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Sindikata.

– Uspjeli smo da postignemo dogovor o pristupanju granskom Kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije koji će biti aneksiran, odnosno bit će dodat dio koji će se odnositi samo na naš kanton. Ono u čemu smo uspjeli da postignemo dogovor, to je da zadržimo trenutnu satnicu koja iznosi 37,5 sati na sedmičnom nivou, odnosno 165 sati na mjesečnom nivou. Neto satnicu, o kojoj je najviše bilo polemike,  uspjeli smo da uskladimo sa Opštim kolektivnim ugovorom, a to je 2,31. Kada govorimo o koeficijentima, oni su također ostali na nivou Kolektivnog ugovora od 1,0 do 4,4 – pojasnio je ministar Damir Dučić.

On je istakao da je postignut dogovor i o stopi minulog rada koja je usaglašena u procentu od 0,5, obzirom da Opći kolektivni ugovor predviđa raspon minulog rada od 0,4 do 0,6. Noćni rad, dežurstva i naknade za topli obrok ostali su na istom nivou, dakle 30 posto uvećanja za rad noću,  raspon uvećanja za dežurstva u rasponu od 7-18 posto i naknada za topli obrok u iznosu od 1 posto od isplaćene prosječne neto plaće u FBiH.

Prema riječima ministra, Vlada BPK-a Goražde je na svojoj posljednoj sjednici obavezala resorno ministarstvo da u roku od trideset dana sačini analizu stanja zdravstva na području BPK-a Goražde i Akcioni plan, tako da će Ministarstvo, u što kraćem roku, pristupiti formiranju Stručnog tima za provođenje mjera u zdravstvu.

– Iz te analize će proizići Akcioni plan koji će nam jasno trasirati put šta u narednom periodu raditi na poboljšanju zdravstvenih usluga na području našeg kantona i mislim da će to biti jedna dobra polazna osnova da u narednom periodu našim sugrađanima obezbijedimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a zdravstvenim radnicima što bolji položaj koji i zaslužuju – kazao je ministar Dučić.

Stručni tim, u koji će biti uključeni predstavnici Sindikata i zdravstvenih radnika, te drugi relevantni predstavnici koji imaju dodira sa zdravstvom će, prema njegovim riječima, biti zadužen i za provođenje reforme u oblasti zdravstva na području BPK-a Goražde, koja je sastavni dio Reformske agende za BiH.

Ministar je, na kraju, izrazio zadovoljstvo zbog postizanja dogovora o prekidu štrajka te iskazao zahvalnost pregovaračkim timovima Vlade i Sindikata.

– Sve što budemo radili u narednom periodu i sredstva koja se uštede na raznim osnovama, ona će automatski biti usmjerena u zdravstvo, poboljšanje zdravstvenih usluga, nabavku opreme, ulaganje u kadar i naravno, u poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika – kazao je ministar.

Aneks granskog Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva trebao bi biti spreman za potisivanje u ponedjeljak 6. februara 2017. godine, kada se očekuje i formalni prekid štrajka zdravstvenih radnika u BPK Goražde.


bpkg.gov.ba

Stranice