Aktivnosti na stvaranju prepostavki za izgradnju „brze ceste“ nastavljaju se i u ovoj godini - Goražde PRESS

Breaking

24. 03. 2017.

Aktivnosti na stvaranju prepostavki za izgradnju „brze ceste“ nastavljaju se i u ovoj godini

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u protekloj je godini realizovala niz aktivnosti na stvaranju osnovnih pretpostavki za početak izgradnje „brze ceste“ Goražde-Sarajevo.

Tim povodom, premijer BPK Goražde Emir Oković osvrnuo se na ono što je do sada urađeno na ovom projektu, kao i na buduće aktivnosti.

– Generalno opredjeljenje ove Vlade je da priču cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom podigne na jedan viši nivo u odnosu na ono što je ranije bilo, a najvećim dijelom je to bilo samo u formi razgovora sa vrlo malo stvaranja formalno-pravnih pretpostavki koje mogu dovesti do realizacije takvog projekta. U tom kontekstu mi smo našli zajednički jezik sa Vladom Kantona Sarajevo na način da je to prepoznato i zahvaljujući toj saradnji uradili smo sve ono što je neophodno, a to je da je usvojen Prostorni plan Kantona i trasa pozicionirana, da je ovaj projekat pozicioniran u Strategiji transporta Federacije BiH i Okvirnoj strategiji BiH te uvršten u Sto prioritetnih projekata Vlade Federacije. To nam je omogućilo i otvorilo prostor da udruživanjem sredstava sa Kantonom Sarajevo, po prvi put, krenemo u izradu investiciono-tehničke dokumentacije i u tom postupku mi smo već izabrali i izvođača, odnosno firmu koja će raditi investiciono-tehničku dokumentaciju te očekujemo, ovih dana, da potpišemo ugovor sa IPSA Institutom iz Sarajeva i da sam proces projektovanja krene – kazao je on.

Rok za izradu investiciono-tehničke dokumentacije je šest mjeseci.

– Mi očekujemo da će to biti ostvareno u predviđenim rokovima, tako da je ovaj projekat, u odnosu na ranije, podignut na jedan značajno viši nivo. Bili smo svjedoci i prilikom posjete federalne Vlade i federalnog premijera da je i Vlada Federacije konačno ovaj projekat stavila u neke svoje strateške prioritete – naglasio je premijer.

On je istovremeno kazao da će Vlada BPK Goražde u skorije vrijeme poduzeti potrebne mjere, kako bi Vlada Federacije što prije pokrenula svoj dio aktivnosti na ovom projektu.

Prostornim planom BPK Goražde planirano je da „brza cesta“ ide preko Hrenovice.

– Naš interes je vezan za dio trase koja povezuje dva magistralna puta, a to su M20 i M5. Tačnije, radi se o povezivanju Goražda sa Hrenovicom i to je dio nove trase od 13,7 kilometara. U nastavku te trase je postojeći magistralni put M5, koji, bi, ako govorimo o „brzoj cesti“, podrazumijevao određeno tehničko unaprjeđenje, ali prioritet za nas u ovom trenutku je tih 13,7 kilometara trase, pri čemu se, prije svega, govori o prvoj fazi ovog profila „brze ceste“, a to je Goražde – Kaljani – Hrenovica – Prača – Pale – Sarajevo – kazao je premijer Emir Oković.

On je, ovom prilikom, iskazao posebnu zahvalnost Kantonu Sarajevo koji je u prošloj godini osigurao sredstva za izradu projektne dokumentacije i sa kojim su blagovremeno potpisani sporazumi kako bi se što prije krenulo sa konkretnim aktivnostima na ovom projektu.

– Projektna dokumentacija će usloviti sljedeći korak koji stoji pred nama. Mi smo u posljednje dvije godine dosta vemena potrošili na ovom projektu i to je sigurno top prioritet i top tema svih naših aktivnosti, koja, u određenom smislu, u javnosti nije dovoljno ni prihvaćena, jer naši stanovnici u BPK se već 30 godina suočavaju s tom pričom i više ni u kom slučaju ne žele da još jednom budu izigrani. S te strane, to predstavlja i težinu ovog procesa, ali mi ćemo istrajati i dati svoj maksimum da to bude što prije realizovano – poručio je premijer BPK.

Pomenuta dionica, kako je istaknuto, bila bi interesantna i u kontekstu izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo.

– Informacije koje mi imamo govore da trasa te buduće ceste Beograd – Sarajevo još uvijek nije potvrđena. Cijenimo da, i kada bi se utvrdila trasa, mora proteći određeni vremenski period da se urade sve formalne pretpostavke pozicioniranja u prostoru, izrade dokumentacije, itd. U svakom slučaju, način na koji mi na to gledamo jeste da nudimo sve ovo što smo do sada uradili, odnosno da ta trasa može iskoristi ove aktivnosti koje mi vodimo i da ona može, i da bi trebala, obuhvatiti ovo povezivanje o kojem mi govorimo. U tom kontekstu, gotovo se pojavljuje logički da ta trasa ide preko Goražda, Hrenovice i Mesića prema Palama, tako da je to jedna realna opcija – ističe premijer Emir Oković.

S tim u vezi istaknuto je da je Vlada BPK Goražde iskoristila sve mogućnosti i uputila zahtjeve nadležnim instutucijama na državnom i federalnom nivou kako bi se sve ove aktivnosti uzele u obzir prilikom donošenja odluke o trasi autoputa Beograd – Sarajevo, što bi u konačnici rezultiralo smanjenjem troškova i ubrzanjem aktivnosti na izgradnji ove autoceste.


Vlada BPK

Stranice