Nastavljaju se aktivnosti na izgradnji kolektora otpadnih voda - Goražde PRESS

Breaking

23. 03. 2017.

Nastavljaju se aktivnosti na izgradnji kolektora otpadnih voda

Nakon što je krajem mjeseca novembra 2016. godine održan sastanak na kojem se razgovaralo o rješavanju problema izgradnje kolektora otpadnih voda, danas je u organizaciji Ambasade Republike Češke u BiH i Općine Goražde u Maloj sali Općine održan drugi sastanak na pomenutu temu kojem su prisustvovali stručnjaci iz ove oblasti, koje je angažovala Ambasada Češke kako bi se donijeli novi zaključci i konkretna rješenja ovog problema.

Na održanom sastanku prisustvovala je delegacija Ambasade Republike Češke u BiH koju su činili Anesa Terza Vuković koordinator za razvojnu saradnju i Petr Prockert i František Zouhar ispred Češke razvojne agencije, zatim predstavnici Općine Goražde načelnik dr.sci. Muhamed Ramović i njegovi saradnici, predstavnici Ministarstva za privredu BPK, a obzirom da HE Višegrad ima prema ranijim sporazumima obavezu da učestvuje u rješavanju ovog problema današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici HE Višegrad, tačnije direktor Mile Lakić sa saradnicima Kako je projektom obuhvaćeno i Novo Goražde današnjem sastanku prisustvovala je i delegacija Opštine Novo Goražde.

Tokom sastanka razgovaralo se o projekatu izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići – Goražde - Novo Goražde. Naime, Općina Goražde aplicirala je sa ovim projektom prema Ambasadi Češke i projekat je naišao na razumjevanje, tako da se u narednom periodu očekuje njegova realizacija u kojoj će učestvovati prethodno pomenute institucije.

HE Višegrad će sigurno ispoštovati generalni ugovor iz 1990 istakao je u izjavi za medije generalni direktor HE Višegrad Mile Lakić – ''Danas je još jedan u nizu radnih sastanaka koji se odnosi na rješavanje problema otpadnih voda Grada Goražda. U skladu sa početkom gradnje HE Višegrad, postignut je jedan generalni ugovor koji je obavezao HE na Drini Višegrad da učestvuju 50 % u finansiranju ovog projekta i rješavanju tog problema Grada Goražda. U skladu sa tim mi smo i danas prisutni, a bili smo na svim sastancima koji su bili u prethodnom periodu. Danas smo na sastanku kako bi dogovorili naredne korake. Ovdje su prisutni predstavnici Ambasade Češke i oni imaju dobru namjeru da pomognu ovom projektu. Mi smo stava da ih prihvatamo kao učesnike u realizaciji ovog projekta. Nadamo se da će naredni sastanak tačno pokazati koja su čija zaduženja u operativnom smislu, a nakon izrade glavnog projekta i finansijski dio ko će koji dio da preuzme. Ovdje naglašavam da sve aktivnosti moraju da budu u skladu sa javnim nabavkama i mi ćemo sigurno  ispoštovati generalni ugovor koji imamo iz 1990. godine.''

Nadamo se konačnom rješavanju ovog problema kazao je u izjavi za medije pomoćnik načelnika Općine Goražde Enver Adžem – ''Još prije rata je zaključen generalni ugovor o izgradnji prečistača i kolektora Vitkovići – Goražde - Kopači sa kolektorom u Kopačima. Već nekoliko puta pokušava se da se ove aktivnosti nastave sa HE Višegrad koja treba da učestvuje sa 50% vrijednosti gradnje kolektora. Do sada je bilo verbalnih obećanja, međutim, mi smo aplicirali kod Ambasade Češke koja je obećala pomoći realizaciju ovog projekta. Ovo je drugi  sastanak posredstvom Ambasade Češke, gdje dogovaramo dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema. Sve će aktivnosti ići u skladu sa generalnim ugovorom, obaveze da se ispoštuju i sa pozitivnim zakonskim propisima. Ispoštovat će se izdavanje svih vodnih akata, okolišnih dozvola, projektne dokumentacije, uključenje javnosti u projekat, tako da to bude na obostrano zadovoljstvo svih, da se već jednom riješi ovaj projekat, jer moramo napomenuti još jednom da HE Višegrad ima obavezu u svojim vodnim aktima da se izgradi ovaj kolektor da ona treba da bude nosilac tih aktivnosti i da će participirati sa 50 % finansiranja ukupnog projekta kolektora sa prečistačem, dok bi ostalo finansirale općine i Agencije za vode Federacije i RS-a znači u skladu sa preuzetim obavezama iz bivšeg SIZ-a za vode BiH koji su djelovali prije rata.''


Općina Goražde

Stranice