Poboljšanje zdravstvenog sektora na području BPK-a Goražde - Goražde PRESS

Breaking

18. 03. 2017.

Poboljšanje zdravstvenog sektora na području BPK-a Goražde

Na press konferenciji održanoj u petak 17.marta, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Dučić govorio je i o budućim planovima kojima će se nastojati poboljšati zdravstvo na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naime, na svojoj posljednjoj sjednici Vlada je usvojila zaključak o formiranju Radne grupe – komisije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je zadatak da sačini Akcioni plan i Prijedlog mjera za jačanje sektora zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako ističe resorni ministar Damir Dučić, postoji niz identifikovanih problema kao što su problemi radno-pravnog statusa zdravstvenih radnika koji nije na zadovoljavajućem nivou, zatim problemi koji se tiču kadrova, odnosno kadrovske popunjenosti Kantonalne bolnice i domova zdravlja na području sve tri lokalne zajednice, a prema njegovim riječima, fokus resornog Ministarstva i Vlade bit će na na kadrovskom osposobljavanju zdravstvenih radnika.

„Ja se nadam da ćemo početkom sljedeće sedmice imati sastanak sa formiranom radnom grupom, koja će pokušati iznaći najadekvatnija rješenja za probleme koji su identifikovani tokom štrajka a i prethodnih godina. Kada radna grupa završi svoj posao, Akcioni plan bit će podnesen Skupštini koja će dati svoj sud o svemu tome. Akcioni plan će morati pratiti i finansijska sredstva koja će biti sigurno velika.Vidjet ćemo šta je to neophodno i definitivno ćemo raditi na poboljšanju zdravstva kako bi naši sugrađani imali zadovoljavajuću zdravstvenu zaštitu na području našeg kantona“ – kazao je on.

Također, istaknuto je da se jedan od problema odnosi i na velike troškove liječenja pacijenata van kantona, te nedostatak opreme koja bi se trebala nabaviti u narednom periodu, što sve zavisi od finansijskih sredstava.

Ministar Dučić je govorio i o projektima koji će dati značaj doprinos na poboljšanju uslova u zdravstvenom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Kada je riječ o projektima, putem Svjetske banke aplicirali smo na projekat informatizacije zdravstva i mogu reći da smo na dobrom putu. Ukoliko uvedemo informacioni sistem u Kantonalnu bolnicu i domove zdravlja mislim da će to olakšati rad ljekara i medicinskog osoblja, kao i rad pacijenata na način da će pacijenti imati elektronsku knjižicu, recepte i kartone. Sve su to planovi za budućnost čija će realizacija zavisiti od finansija“ – riječi su resornog ministra.


Goražde PRESS/Vlada BPK

Stranice