Požar u blizini sela Radoovići i Ćurovi - Goražde PRESS

Breaking

30. 03. 2017.

Požar u blizini sela Radoovići i Ćurovi

Dana 29.03.2017.godine u 13,30 i 16,45 sati dežurnoj službi policijske stranice Goražde od strane pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde prijavljeni su šumski požari na području Općine Goražde, u blizini sela Radoovići gdje je požar uzrokovalo lice R.N., nastanjena u Sarajevu, i u blizini sela Ćurovi gdje je od strane lica D.I., iz Goražda uzrokovan požar. Na lica mjesta izašli su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde, a požari su intervencijama Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde lokalizovani i stavljeni pod kontrolu. Protiv gore navedenih lica Zakonske mjere iz svoje nadležnosti poduzet će službenici Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a.

Dana 29.03.2017.godine u 16,30 sati policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK Goražde, su na šetalištu “Mustafe Muratspahića“ općina Goražde kod lica  K.M., iz u Goražda  pronašli su jedno PVC pakovanje sa sadržajem suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Marihuanu”. Navedeno lice lišeno je slobode te je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Upoznat je i Kantonalni tužilac koji je djelo kvalifikovao kao KD-e iz čl.239 st.3 KZ F BiH “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”. Rad na dokumentovanju djela je u toku.


Goražde PRESS/Vlada BPK

Stranice