SUĐENJE ZA RATNE ZLOČINE U GORAŽDU Sejdić: Razoružavanje sela Bučje - Goražde PRESS

Breaking

30. 03. 2017.

SUĐENJE ZA RATNE ZLOČINE U GORAŽDU Sejdić: Razoružavanje sela Bučje

Svjedok Državnog tužilaštva kazao je na suđenju Ahmetu Sejdiću da su pripadnici Prve višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) pod komandom optuženog učestvovali u razoružavanju sela Bučje.

Drugog dana svjedočenja, tokom kojeg je odgovarao na unakrsna pitanja Odbrane, svjedok Amir Reko je izjavio da je 43. drinska brigada ABiH formirana početkom juna 1992. godine, po naredbi Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO).

Prema svjedoku, Štab TO-a je pozvao stanovništvo sela Bučje da preda naoružanje do 11. maja 1992. godine.

“Ista naredba, za razoružanje mještana sela Bučje, izdata je i u junu. Moram da kažem da sam ja u maju znao da srpsko stanovništvo nije predalo sve naoružanje, jer, na primjer, među predatim oružjem nije bilo niti jednog pištolja, što je jako čudno, posebno za ljude koji žive na selu. Sa druge strane, srpsko stanovništvo je bilo jako dobro naoružano, vojnički organizovano, i čekao se samo signal nakon kojeg je krenuo napad, odnosno gađanje ka Goraždu”, rekao je svjedok.

U razoružavanju sela Bučje, dodao je Reko, učestvovala je Prva višegradska brigada ABiH, pod komandom optuženog Sejdića.

“Ja sam sa tri stanovnika sela pregovarao oko predaje tog oružja. Jedino što sam želio jeste da izbjegnem bilo kakve sukobe. Na kraju je oružje predato”, objasnio je svjedok.

Kako je kazao, u tom trenutku mještanima sela Bučje nije mogao garantovati sigurnost, pa im je predložio da muškarce vode na razmjenu na Trebeško brdo, dok su žene i djecu sproveli prema Čajniču.

“Muškarci su bili smješteni u jednoj kući, a ja sam izdao naredbu Feridu Dizdareviću, komandantu Prvog bataljona 43. drinske brigade, da se muškarcima na Trebeškom brdu ništa loše ne smije dogoditi. Šta se tamo događalo, ja ne znam jer nisam tamo bio”, objasnio je svjedok.

Prema njegovim riječima, kasnije je saznao da su ljudi na Trebeškom brdu maltretirani, ali da on nije htio povjerovati u to. Dodao je i da su ti ljudi kasnije odvedeni u policiju u Goražde jer nije bilo nikog za razmjenu.

Za optuženog Sejdića svjedok je rekao da ga je vidio nakon pregovora u Bučju, te da se s njim istog dana vratio u Goražde, kao i da ne zna da li je optuženi dolazio na Trebeško brdo.

Sejdiću, bivšem komandantu Prve višegradske brigade ABiH, Tužilaštvo BiH na teret stavlja da je naredio i nečovječno postupao prema civilima srpske nacionalnosti na području opština Rudo, Višegrad i Goražde.

Naredno ročište zakazano je za 4. april.


Detektor.ba

Stranice