Usvojen budžet Općine Goražde za 2017. godinu - Goražde PRESS

Breaking

31. 03. 2017.

Usvojen budžet Općine Goražde za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Goražde održalo je jučer svoju četvrtu redovnu sjednicu na kojoj se našlo niz bitnih odluka među kojima i Budžet Općine Goražde za 2017. godinu. Naime, na dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, tako da je na početku prilikom samog usvajanja dnevnog reda došlo do diskusije i prijedloga da se dnevni red dopuni sa određenim tačkama, dok je bilo i prijedloga da se neke tačke povuku sa dnevnog reda.

Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika, te tačka izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Nakon toga je načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović u sklopu svoga sata Vijeće informisao o aktivnostima na području općine Goražde u periodu između dvije sjednice Vijeća. Tako je Načelnik najprije Vijeće informiso o stanju o Budžetu. Kako je kazao punjenje Budžeta u odnosu na prethodnu godinu je znatno bolje. On je još jednom ukazao na problem da je Uputstvom o određivanju učešća Kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza od strane  Federalne ministrice finansija, Budžet Općine Goražde oštećen za 800 hiljada KM, a Kanton BPK-a za 2,5 miliona KM.

U daljem izlaganju Načelnik je podsjetio Vijeće da je pri kraju procedura za dobijanje statusa grada i da se upravo čeka potvrda od strane Doma naroda FBiH koji bi na  sjednici trebao potvrditi status grada. Kako je Načelnik kazao riječ je o historijskoj odluci. Kada je u pitanju Saudijski kredit u toku su radovi na realizaciji projekata izgradnje puta Mravinjac-Berič i Osanica-Ilovača koji se realizuju putem pomenutih sredstava. Također su u toku radovi na zamjeni i rekonstrukciji vodovodne mreže u gradskoj zoni, a u toku su i procedure vezane za realizaciju projekta izgradnje mosta u Vitkovićima, tako da kada su u pitanju projekti koji se realizuju putem Saudijskog kredita sve ide planiranom dinamikom.

Kada je u pitanju projekat izgradnje deponije Načelnik je kazao da se radi i na ovom projektu i da uskoro treba da dođu investitori iz Bahreina. U toku su i projekti na izgradnji obaloutvrde, potom nastavljaju se projekti sa USAID-om i CRS-om sa kojim se realizuje projekat rješavanja vodosnabdjevanja Vitkovića. Načelnik je informisao Vijeće i o tome da su u toku aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara izgradnjom 4 nove zgrade. Načelnik je informisao Vijeće i o aktivnostima sa IFAD-om, saradnji sa Oružanim snagama BiH na uređenju i rekonstrukciji lokalnih puteva, potom da je potpisan ugovor o nastavku saradnje sa UNDP-om, te da je u toku realizacija ILO projekta koji se odnose na prekvalifikaciju i zapošljavanje.Načelnik je također Vijeće informisao o posjeti Vijeća investotora Goraždu. Podsjetio je Vijeće na veliki broj požara te apelovao na javnost da povedu računa prilikom čišćenja svojih poljoprivrednih gazdinstava,kako ne bi došlo do neželjenih požara. On je Vijeće informisao i o protokolarnim aktivnostima, te o obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, o obilježavanja Dana mladih, Dana rijeke Drine, o prijemima koje je Općina Goražde organizovala za mlade sportiste,mlade itd. a ukratko se osvrnuo i na planirane aktivnosti.

U nastavku sjednice Vijeća uslijedila je rasprava, a potom i usvajanje veoma bitne odluke tj. Budžet Općine Goražde za 2017. godinu. Nakon usvajanja amandmana na Budžet Općine Goražde za 2017. isti je usvojen  u iznosu od 9. 200.750,00 KM. Podsjetimo Budžet za 2016. je iznosio 9.472 730,00 KM. U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Goražde za 2017. godinu i Budžetski kalendar Općine Goražde za 2017.

Obzirom da su pomenute tačke usvojene u večernjim satima i da je sjednica trajala veoma dugo, nakon usvajanja Budžeta i Budžetskog kalendara sjednica je prekinuta, a ubrzo će uslijediti nastavak iste.Općina Goražde

Stranice