NOVI POŽARI NA PODRUČJU BPK GORAŽDE U DANIMA VIKENDA Požar u rejonu Zupčića još uvijek aktivan - Goražde PRESS

Breaking

03. 04. 2017.

NOVI POŽARI NA PODRUČJU BPK GORAŽDE U DANIMA VIKENDA Požar u rejonu Zupčića još uvijek aktivan

U petak 31.03.2017. godine u 15.25 sati izbio je veliki šumski požar na području mjesne zajednice Zupčići i tom prilikom zahvatio šiblje, nisko rastinje, bjelogoričnu i crnogoričnu šumu.

Pošto je riječ o prostoru na kojem su se tokom proteklog rata nalazile borbene linije i koji je obilježen kao minirana i rizična površina, a na kojem su do sada realizovana četiri deminerska projekta, gašenje požara na ovoj lokaciji nije bilo moguće.

U subotu 01.04.2017. godine požar se proširio prema dijelu naselja Zupčići, Dubište i Krsnica te prijetio da se proširi prema naselju Bare i zahvati veći dio crnogorične šume. Kako ne bi došlo do širenja požara prema navedenim naseljima dva pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i pet radnika JP „Bosansko-podrinjske šume“ izvršili su presijecanje lijevog kraka požara koji se širio prema naselju Zupčići i Krsnica i gornjeg dijela požara koji je zahvatio Samare te prijetio da zahvati Kolijevke i naselje Bare.

Istog dana u večernjim satima, zbog prijetnje da bi se desni krak požara mogao proširiti prema stambenim objektima u naselju Dubište, intervenisali su vatrogasci i građani nakon čega je požar na tom dijelu ugašen.

Zbog velike požarne linije na području i oko mjesne zajednice Zupčići, OŠCZ je zatražio pomoć helikopterskih snaga OSBiH.

U nedjelju 02.04.2017. godine u ranim jutarnjim satima,  pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i JP „Bosansko-podrinjske šume“  izvršile su potpuno gašenje požara na lijevoj strani koji je ugrožavao dio naselja Zupčići i Krsnica, dok je gornji krak na Samarima bio pod kontrolom, te je OŠCZ odustao od pomoći helikopterskih OSBIH.

U popodnevnim satima požar je zahvatio dio Samara i Kolijevke, ali je on brzom intervencijom vatrogasaca i pripadnika JP „Bosansko podrinjske šume“ na tom dijelu ugašen.

Prema informaciji Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite, ovaj požar je još uvijek aktivan, ali je pod kontrolom i trenutno ne prijeti stanovništvu ni stambenim objektima.

Kontrolu ovog požara, kako je istaknuto, otežavali su i drugi požari koji su se dešavali u ovom vremenskom razdoblju te su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde morali intervenisati na gašenju još nekoliko požara.

 U petak, 31.marta godine na prostoru mjesne zajednice Zupčići, lokalitet Dubište četiri  vatrogasca, sedam radnika JP „Bosansko-podrinjske šume“ i dva mještana su, u terminu od 14,40 do 20,00 sati, gasili i lokalizovali požar koji je zahvatio šumu.

U subotu 1. aprila na prostoru mjesne zajednice Goražde II, lokalitet Glamoč tri vatogasca i jedno motorno vozilo gasili su, u vremenu od 18,55 sati do 21,35 sati, požar koji je zahvatio nisko rastinje i šumu.

Istog dana na prostoru ove mjesne zajednice na lokalitetu Završja tri vatogasca i jedno motorno vozilo bili su angažovani na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i šumu.

U nedjelju, 2. aprila na prostoru mjesne zajednice Goražde IV, lokalitet 1. maj, dva vatogasca i jedno motorno vozilo gasili su požar koji je zahvatio šiblje.

U dane vikenda, na području općine Foča također je zabilježena pojava požara.

Na području mjesne zajednice Jabuka, u nedjelju, 2. aprila, u popodnevnim satima prijavljen je požar srednjeg intenziteta na lokalitetu Grepka, a prema informacijama PS Ustikolina, predmetni požar nije ugrožavao objekte koji se nalaze u širem rejonu Grepka.

U Izvještaju je navedeno da zbog pojave kišnih padavina, te činjenice da na vatrogasnu intervenciju nije bilo moguće doći vatrogasnim vozilom zbog prevelike udaljenosti i konfiguracije samog terena, Služba civilne zaštite nije učestvovala u gašenju navedenog požara.Vlada BPK

Stranice