Štab civilne zaštite Općine Goražde održao 39. redovnu sjednicu - Goražde PRESS

Breaking

03. 04. 2017.

Štab civilne zaštite Općine Goražde održao 39. redovnu sjednicu

Općinski štab Civilne zaštite održao je danas svoju 39. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa 38. redovne sjednice OŠCZ, uslijedilo je razmatranje a potom i usvajanje Izvještaja o godišnjem planu korištenja sredstava posebne naknade u 2017. godini. Štab je dao i mišljenje o godišnjem Planu korištenja sredstava posebne naknade u 2017. godini Štab je usvojio i prijedlog Odluke o dodjeli finansijskih sredstava Dobrovolnom vatrogasnom društvu Goražde.

U nastavku sjednice članovi Štaba usvojili su i niz odluka koje se odnose na nabavku opreme za jedinice civilne zaštite i to opreme za potrebe Operativnog centra i Službe na vodi i pod vodom.

U nastavku sjednice članovi Štaba  informisani su o nagradi koju je dobio Mustafa Geca povodom Dana Civilne zaštite, a članovi Štaba razmatrali su i kometar Zakona o zaštiti i spašavanju u F BiH, od strane Saveza općina i gradova u F BiH, a data je i informacija o  projektima deminiranja sa Njemačkom ambasadom, informacija o požarima u prvom kvartalu 2017. te realizaciju nabavke opreme za službe i jedinice CZ po Odlukama OŠCZ.

Obzirom na pojavu velikog broja požara na području općine Goražde, nakon sjednice Štaba održan je i sastanak sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, gdje se razgovaralo o intervencijama na gašenju požara, kao i planovima za dalji rad.

Načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović još jednom je uputio apel građanima da povedu računa prilikom čišćenja svojih imanja: ’’Imali smo danas 39. sjednicu Štaba Civilne zaštite Općine Goražde, redovna sjednica, ali smo imali posebnu tačku koja se odnosila na stanje kada su u pitanju požari protekla tri mjeseca. Zaista je stanje katastrofalno. 95 požara za tri mjeseca. U 2016. godini za cijelu godinu imali smo svega 80 požara. Ovdje vidimo da je ipak najveći faktor ljudski i najviše grešaka prave građani koje pozivamo ovom prilikom još jednom da se uozbiljimo, kada bilo šta radimo da budemo oprezni. Ne znam da li se sankcije primjenjuju, koliko na njih to sve djeluje, ali građani moraju biti svjesni da je to krivično djelo. Građani moraju da povedu računa o tome.

Kada je u pitanju posljednji požar u MZ Zupčići on je lokalizovan. Ovdje smo danas sa pripadnicima PVJ da pohvalimo sve ove momke na maksimalnoj odgovornosti koju su činili u proteklom periodu. 48 sati svi su bili u maksimalnoj pripravnosti, sve su učinili, zatim Dobrovoljna vatrogasna jedinica, komunalno preduzeće, sve druge jedinice koje su sa nam u koordinaciji, zatim građani, JP BP šume su također bile odgovorne, sve smo to uvezali i uspjeli smo, zamislite koji je to požar od područja Samara do Zupčića. U Zupčićima smo imali ugroženu kuću porodice Jusufović, koja je bila u velikoj opasnosti.Apelujemo još jednom na sve građane, jer smo u jednom momentu imali 3 požara. Zamislite kako da rasporedite jedinicu sa tako malim brojem ljudstva. Ipak u svemu tome smo uspjeli. Želim također da se zahvalim Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane koji su nam odmah odobrili helikopter. Međutim, sa terena su moji saradnici i članovi Štaba predložili ipak da se sačeka, jer se uspjelo dosta toga ugasiti i držati pod kontrolom i mi smo helikopter koji je trebao juče u jutarnjim satima da pođe prema Goraždu otkazali, jer su bili požari širom BiH, da ne bi bili neozbiljni prema našim Oružanim snagama BiH. Mi smo već nekoliko puta uputili apel, pozivali građane izgleda nije urodilo plodom, neka MUP radi svoj posao, ne znam šta drugo da kažem. To je metoda koja nije popularna, ali mora se i ona primjenjivati. Građani stvarno moraju biti odgovorni.’’

Riječi zahvalnosti svima koji su učestvovali u gašenju požara uputio je vd. Starješina PVJ Goražde Mustafa Geca: ‘’Požar je bio na entitetskoj liniji, prema entitetu RS-a  odnosno opštini Čajniče od Dubišta ka samom centru grada Kolijevke – Bare. Evo tri dana smo se borili, zaustavili smo se nadljudskim naporima vatrenu stihiju. Zahvaljujem se ovim putem JP BP šume, njihovim uposlenicima, Kantonalnoj upravi za šumarstvo, MUP-u, medijima, uposlenicima JKP ‘’6.mart’’ , a isto tako po prvi put desilo se da pojedini aktuelni općinski vijećnici nude svoju pomoć. Ne samo da oni pomognu, nego da okupe jedan broj svojih prijatelja i kolega i da dođu na lice mjesta da pomognu. Shvatili smo da naši građani ne prate dovoljno informacije, ne prate obavještenja. Našim građanima ponovo ćemo poslati obavijesti po svim mjesnim zajednicama da budu oprezni prilikom čišćenja, razgovarat ćemo sa svim predsjednicima mjesnih zajednica, a mi ćemo i dalje štititi građane, kao što smo radili ido sada. Još jednom hvala svima koji sun am pomogli. Štitit ćemo imovinu, kao što smo to uradili u MZ Zupčići, gdje smo smirili situaciju, stavili požar pod kontrolu i zaštitili jednim dijelom kulturu prema naselju Bare-odnosno Kolijevke. Još jednom hvala svima koji su nam pomogli. ''


Goražde PRESS/Općina Goražde

Stranice