22. maja svečano otvorenje novoizgrađene zgrade u naselju Rasadnik - Goražde PRESS

Breaking

30. 04. 2019.

22. maja svečano otvorenje novoizgrađene zgrade u naselju Rasadnik


Završeni su radovi na novoizgrađenoj stambenoj zgradi u naselju Rasadnik koja će primiti 20. socijalno-ugroženih i raseljenih porodica. Svečano otvorenje zgrade je 22. maja.

Veličina stanova je od 32m2 do 68 m2. Uskoro će biti raspisan Javni poziv za izgradnju još 5. zgrada na podrčju grada Goražda koja će riješiti trajno zbrinjavanje porodicama, socijalno-ugrožene kategorije. To su dvije zgrade u naselju Rasadnik, jedna u naselju Splavište, jedna u ul. Salih bega Kuljuha, gdje će se rušiti postojeće barake i peta zgrada biće rekonstrukcija JU Dom za stara i iznemogla lica.

Osim gradnje ovih zgrada predviđeno je utopljavanje i rješavanje krovova 10 zgrada u ul. M. Tita i adaptaciju zgrade Balkan 2.Goražde PRESS


Stranice