Počinju projekti na uređenju grada i prigradskih naselja - Goražde PRESS

Breaking

13. 06. 2019.

Počinju projekti na uređenju grada i prigradskih naselja


U zgradi Gradske uprave Grada Goražda danas su potpisani ugovori koji se odnose na projekte uređenja grada i prigradskih naselja u 2019. godinu.

Riječ je o tri veoma značajna projekta kojim će grad i prigradska naselja dobiti ljepši i urbaniji izgled u znatnoj mjeri i olakšanje za sve stanovnike grada na Drini.

Prvi ugovor odnosi se na redovno održavanje makadamskih lokalnih puteva na području grada Goražda, a prema uslovima iz Programa redovnog održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2019. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao. Vrijednost ugovora je 60.529,40 KM. Drugi ugovor čija je vrijednost 70.639,61 KM, odnosi se na sanaciju saobraćajnih površina u gradu Goraždu i prigradskim naseljima, a prema specifikaciji i uslovima iz Programa uređenja grada za 2019. Rok za izvođenje radova je također 90 dana. Pored pomenuta dva potpisan je i treći ugovor o redovnom održavanju lokalnih puteva od interesa za Grad Goražde sa asfaltnim kolovozom, a vrijednost ugovora je 59.625,60 KM i rok je isto 90 dana.Goražde PRESS

Stranice