Vlada FBiH dodijelila tri miliona maraka BPK-u Goražde - Goražde PRESS

Breaking

13. 07. 2019.

Vlada FBiH dodijelila tri miliona maraka BPK-u Goražde


Vlada Federacije BiH doznačila je Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde tri milijuna KM grant sredstava za 2019. godinu.

Premijerka BPK-a Goražde Aida Obuća ističe kako za razliku od ranijih, ove godine grant stigao mnogo ranije te da je zadovoljna načinom, brzinom ali i trenutkom u kojem su ova sredstva doznačena.

-Dakle, ono što je premijer FBiH prilikom posjete BPK Goražde rekao kako će financijski pratiti u ovom mandatnom vremenu BPK kako bi se sanirao deficit, konkretizirano je donošenjem odluke na sjednici Vlade FBiH i grant sredstva su već uplaćena 10. srpnja u proračun BPK Goražde. Kada se uzme u postotku u odnosu na ostale kantone, mi smo dobili najveći iznos grant sredstava namijenjenih nižim razinama vlasti, zanemarujući onaj iznos koji ide USK-u, a imajući u vidu strukturu i veličinu tog kantona– istaknula je Obuća.

Naglasila je kako ta sredstva mnogo znače za BPK, ali kako ona neće biti ni blizu dovoljna da saniraju iskazani deficit u kantonalnom  proračunu.Goražde PRESS

Stranice