Ministarstvo za boračka pitanja BPK izvojit će sredstva za nabavku udžbenika - Goražde PRESS

Breaking

26. 08. 2019.

Ministarstvo za boračka pitanja BPK izvojit će sredstva za nabavku udžbenika


Ministarstvo za boračka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i ove godine izdvojit će sredstva za nabavku udžbenika učenicima srednjih škola iz kategorije boračke populacije.

Resorni ministar Edin Aganović ističe da je u toku javni poziv za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije na prostoru BPK Goražde.

– U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika  mogu ostvariti djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, pod uslovom da imaju stalno prebivalište i boravište na području BPK ili da su ostvarili povratak u manji entitet u općine: Foča, Čajniče, Rudo, Višegrad, Novo Goražde i Rogatica“ – pojašnjava Aganović.

Napominje da se pravo po ovom osnovu može ostvariti na temelju primanja koja imaju pripadnici boračke populacije te da se obezbjeđenje udžbenika za osnovne škole vrši putem Ministarstva obrazovanja BPK.

– Aplicirati mogu one sosbe  čija ukupna primanja u domaćinstvu ne prelaze 15 posto od prosječne plaće u FBiH, dakle oko 133 KM. Po okončanju javnog poziva komisija će provesti proceduru za dodjelu, a maksimalan iznos sredstava po jednom učeniku je 150 KM – kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za  nabavku udžbenika učenicima srednjih škola otvoren je do 2. septembra.FENA

Stranice