Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava na ime stambenog zbrinjavanja - Goražde PRESS

Breaking

05. 09. 2016.

Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava na ime stambenog zbrinjavanja

Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u našem kantonu. O uslovima za apliciranje na ovaj javni poziv na današnjoj press konferenciji govorio je ministar Šemso Muslić.

Za realizaciju ovog programa u budžetu Ministarstva predviđena su sredstva u iznosu od 70.000 KM, od toga 65.000 KM za nabavku građevinskog materijala i 5.000 KM za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga. Zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija s područja našeg kantona koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i pripadnici boračkih populacija koji nemaju prebivalište na području Kantona a ostvarila su povratak u Republiku Srpsku, s tim da su na dan potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH imala boravište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Maksimalan iznos sredstava koji može dobiti pripadnik boračke populacije je 10.000 KM. Pravo imaju porodice šehida, poginulih, umrlih ili nestalih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci kao i dobitnici najvećih ratnih priznanja ako već ranije nisu riješili stambeno pitanje i ostvarili pravo na donaciju putem ovog ministarstva. Javni oglas ostaje otvoren do 20.09.2016.godine, a propisani zahtjevi i obrasci putem kojih mogu aplicirati mogu se preuzeti u pisarnici Kantona, svakim radnim danom od osam do šesnaest časova.

Pozivam ovim putem sve pripadnike boračke populacije koji smatraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom  da u ostavljenom roku apliciraju na ovaj javni poziv“-istaknuo je ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Šemso Muslić.


bpkg.gov.ba

Stranice