Svečano otvorena dionica magistralnog puta R-448 Goražde - Zupčići - Potkozara - Goražde PRESS

Breaking

06. 09. 2016.

Svečano otvorena dionica magistralnog puta R-448 Goražde - Zupčići - Potkozara

Svečanim presijecanjem vrpce danas je zvanično otvorena rekonstruisana i modernizovana  dionica magistralnog puta R-448 Goražde-Zupčići-Potkozara. U prisustvu zvaničnika kantona, građana mjesne zajednice Zupčići te brojnih prijatelja i gostiju, vrpcu su presjekli predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća, premijer Emir Oković, ministar za privredu Meho Mašala, poslanik u Skupštini Muradif Kanlić, te predsjednik mjesne zajednice Zupčići Edvin Džambegović.

Vrijednost projekta koji je trajao nekoliko godina je 1.500.000 KM, a rađen je u tri faze. Urađeno je 4,5 kilometara moderne saobraćajnice sa proširenim saobraćajnim trakama, pješačkim stazama, a riješena je i odvodnja. Prema riječima direktorice Direkcije za ceste Izete Jahić, ovo je najsavremenija sabraćajnica na području našeg kantona.

„Projekat je rađen u tri faze. Prva je bila izgradnja raskrsnice na Baćanskom mostu u dužini od 250 metara, zatim smo radili 1.600 metara rekonstrukcije puta što je uključivalo i eksproprijaciju zemljišta i izradu projekta. Treća faza je završna, a to je ova dionica puta od mjesne zajednice Zupčići do Potkozare, čime zaokružujemo jednu cjelinu“- ističe direktorica Jahić.

Ovaj projekat predstavlja opredijeljenje  Vlade BPK Goražde da u budućem radu  ima za cilj provođenje aktivnosti  koje će rezultirati stvaranjem što boljih uslova za život građana u našem kantonu. Ovom prilikom najavljeni su i slijedeći projekti koji će se realizovati.

„Moram izraziti zadovoljstvo što sad imamo zaista jednu kvalitetno urađenu i prilagođenu transportnu komunikaciju na ulazu u Goražde sa ove strane, koja podrazumijeva entitetsku granicu. Ovo ima i višestruku korist u ukupnom transportu kao i podršku kada je u pitanju  povratak. Mi ćemo i dalje raditi. Slijedeća faza su aktivnosti na regionalnoj cesti koje podrazumijevaju rekonstrukciju ulice Meha Drljevića , dio ulice 1.slavne višegradske brigade, te prema mostu Žrtava genocida u Srebrenici . Ovih nekoliko godina intezivno smo radili sa Federalnom direkcijom za ceste, a i dalje ćemo raditi kako bismo probali uokviriti ovaj dio magistralnih cesta na koje se priključuje ova saobraćajnica“-kazao je premijer BPK Goražde Emir Oković.

U ime građana mjesne zajednice Zupčići  riječi zahvalnosti investitoru i izvođaču radova uputio je predsjednik Edvin Džambegović .


bpkg.gov.ba

Stranice