KAKO JE NANA HAJRA OMANOVIĆ U RATU SPASILA SADBU S puškom na mostu ispred agresora dok su ostali bježali prema Goraždu - Goražde PRESS

Breaking

09. 01. 2017.

KAKO JE NANA HAJRA OMANOVIĆ U RATU SPASILA SADBU S puškom na mostu ispred agresora dok su ostali bježali prema Goraždu

Ova priča vezana je uz Goražde, tačnije okolno selo Sadbu. Borba za Goražde je bila sudbonosna za opstanak muslimankog naroda u Podrinju. Goražde je bilo opkoljeno sa svih strana i konstano izloženo granatiranju i agresorskim napadima. U herojskoj odbrani Goražda, svoju hrabrost je iskazala nana Hajra Omanović.

U kući nane Hajre Omanović u Sadbi kod Goražda bila je smještena komanda Prve drinske brigade ARBiH. Kada je u julu 1992. počela velika srpska ofanziva na Sadbu, i staro i mlado navalilo je bježati prema Goraždu. Pamti se nanino herojstvo kada je uzela pušku, stala na ivicu mosta na Drini i zaprijetila da će pucati u svakoga ko pokuša bježati. Kažu da je na taj način spasila Sadbu. Legendarni komandant, rahmetli Zaim Imamović volio je besjediti s nanom Hajrom i često je isticao njenu hrabrost. Umrla je u godinama nakon agresije.Stranice