Redovni izvještaj kantonalnog štaba Civilne zaštite - Goražde PRESS

Breaking

09. 01. 2017.

Redovni izvještaj kantonalnog štaba Civilne zaštite

Prema informacijima iz redovnog izvještaja Operativnog centra Kantonlane uprave civilne zaštite, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde proteklog vikenda i danas zabilježene su veoma niske temperature vazduha.

Jutros u 08.00 sati u Goraždu je izmjerno -19 ºC. Izrazito niske temperature uzrokovale su poledicu na trotoarima i kolovozu, što za posljedicu ima otežano kretanje pješaka, kao i saobraćaja.

Na području Ustikoline (općina Foča FBiH) jutros je izmjereno -20 ºC. Usljed niskih temperatura, došlo je do smrzavanja vode u cijevima, pa su pojedina domaćinstva u ovoj općini općine ostala bez vode.

Od svih općina na području kantona, najhladnije je bilo na području općine Pale (FBiH), gdje je jutros u 05.30 sati izmjereno -30 ºC.

Osim niskih temperatura i smrzavanja vode u cjevovodima, u općinama BPK-a nisu zabilježene pojave drugih opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Putevi u nadležnosti Direkcije za ceste BPK-a su prohodni, ali se saobraćaj odvija veoma otežano zbog snijega i leda na kolovozu.


bpkg.gov.ba

Stranice