Goražde Usvojen budžet za 2017. godinu - Goražde PRESS

Breaking

03. 02. 2017.

Goražde Usvojen budžet za 2017. godinu

U sklopu 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Goražde, koja je održana jučer, vijećnici su razmatrali i usvojili niz odluka, no svakako jedna od važnijih tačaka koja je usvojena jeste predloženi nacrt Budžeta za 2017.godinu. No prije rasprave o samom Nacrtu Budžeta, sjednica je počela razmatranjem i usvajanjem dnevnog reda, sa kojeg su najprije povučene tačke Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Goražde na području Rasadnika, Biserne i Vitkovića putem javnog nadmetanja-licitacije, Prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju  članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Goražde, te prijedlog Odluke o odobravanju kupovine gradske tržnice u naselju Rasadnik u Goraždu. Također je usvojen i zaključak da se predloženi Prijedlog Odluke o postavljanju i zamjeni kućnih brojeva i natpisa ulica na urbanom području Općine Goražde i Program rada Općinskog vijeća razmatraju u formi Nacrta. Sjednica je nastavljena  usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice  nakon čega je uslijedilo i usvajanja izvještaja o realizaciji zaključka sa prethodne sjednice, vijećnička pitanja i inicijative te odgovori na viječnička pitanja.

U sklopu svog sata načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović je Vijeće izvjestio o dešavanjima između dvije sjednice Općinskog vijeća Goražde. Načelnik je vijećnike informisao da je  obilježena 20. godišnjica Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a Goražde, da je izvršeno bodovanje projekata i dogovor oko nastavka aktivnosti sa IFAD-om, da je osnovano DVD društvo ‘’Goražde’’, da je procedura oko dobijanja statusa grada pri kraju, da je Načelnik dobio priznanje ‘’Najnačelnik u BiH za 2016.’’, da je izabran nadzor za realizaciju projekata rekonstrukcije loklanih puteva Osanica-Ilovača i Mravinjac-Berič, da je održana XIII kulturno-književna manifestacija ‘’Dani Isaka Samokovlije’’, da je obilježen 26. Januar - Dan sjećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu i dan prvog oslobođenja Goražda i da je Općinu Goražde posjetio ambasador Turske u BiH, te niz drugih aktivnosti.Nakon načelnikovog sata uslijedilo je razmatranje tačaka po ponuđenom dnevnom redu. Prva tačka o kojoj su vijećnici razmatrali bila je predloženi Nacrt Budžeta za 2017. godinu a koji je predložen u iznosu  8,92 miliona KM što je u odnosu na Budžet za 2016. koji je iznosio 9,47 miliona KM znatno manje, a predlagač je pojasnio da je do smanjenja došlo zbog smanjenja javnih prihoda, a prema uputstvu Federalne ministrice finansija. Prijedlog Nacrta je usvojen u ponuđenom iznosu, a ono što dalje slijedi jesu javne rasprave po mjesnim zajednicama. Također je usvojen i Prijedlog odluke  o izvršenju Budžeta za 2017. i prijedlog budžetskog kalendara. U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine u korist Peštek Safeta iz Goražda i prijedlog zaključka o davanju saglasnoti na Statut Ju Dom zdravlja ‘’Dr.Isak Samokovlija’’ Goražde.


gorazde.ba

Stranice